Ontregel de zorg: minder handtekeningen verzamelen voor wijkverpleging

  • 31 januari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen

Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening aan de cliënt te vragen. Dit hebben Actiz, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl onlangs afgesproken. In mei berichtten we hier al over. Ook in de verpleeghuissector zijn afspraken gemaakt over de handtekening. In dit bericht zetten we alle afspraken nog eens op een rij.

In de wijk: geen verplichte handtekening bij elke wijziging

Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in het zorgplan een nieuwe handtekening aan de cliënt te vragen. Het schrappen van die vele handtekeningen is een mooie stap om de zorg te ontregelen. Actiz, Zorgthuisnl, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland hebben de tweezijdige Algemene Voorwaarden, die per 1 oktober 2018 in gingen, hierop aangepast. Sommige zorgverzekeraars hebben de eis voor een handtekening bij een wijziging van het zorgplan nog wel in hun contractvoorwaarden staan. De contractvoorwaarden waren simpelweg al eerder opgesteld dan deze nieuwe afspraak. Maar ook zorgverzekeraars vereisen per 1 oktober 2018 geen handtekening meer bij elke wijziging.

Stemt de cliënt in met de wijziging?

Als er grote wijzigingen over de aard en/of doelen van de zorg worden doorgevoerd in het zorgplan, dan moet de wijkverpleegkundige duidelijk in het zorgdossier (bijvoorbeeld in de voortgangsrapportage) aangeven dat deze wijziging met de cliënt besproken is. Ook is het van belang om aan te geven of de cliënt instemt met deze wijziging en de zorg wordt geleverd of dat de cliënt niet instemt en de zorg niet wordt geleverd. Alleen op deze manier kan wederzijdse overeenstemming worden aangetoond.

Alternatieven voor de eerste handtekening in de wijk

De handtekening is nog wel vereist onder de eerste versie van het zorgplan. Met deze handtekening geeft de cliënt aan dat er afstemming is geweest met de zorgverlener over de te leveren zorg én dat hierover wederzijdse instemming is. Partijen gaan daarnaast op zoek naar alternatieven voor deze eerste handtekening onder het zorgplan, zodat de administratieve last nog verder vermindert. Tot die tijd blijft de eerste handtekening nog wel nodig.

In het verpleeghuis en de gehandicaptenzorg: ook geen handtekening onder eerste zorgplan
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) eisen voor de verpleeghuissector en de gehandicaptensector (zorg die valt onder de Wet langdurige zorg) de zorgkantoren niet langer een ondertekend zorgplan. In plaats van een handtekening willen de zorgkantoren dat de zorgaanbieder kan laten zien dat het zorgplan met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. Dit kan worden aangetoond door een handtekening onder het zorgplan door de cliënt of door het plaatsen van een aantekening in het digitale of schriftelijke zorgplan door de zorgaanbieder. Deze werkwijze geldt voor intramuraal, zorg thuis (VPT, MPT), en Meerzorg.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.