Online medicatie voorschrijven blijft toegestaan

  • 28 maart 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
51A2923

Zorgprofessionals die medicatie voorschrijven, mogen dat - onder bepaalde voorwaarden - online doen zonder de patiënt fysiek te hebben ontmoet. Dit is een gevolg van de positieve ervaringen die in de coronatijd zijn opgedaan met consulten via de telefoon of via beeld, omdat persoonlijke contacten toen moesten worden vermeden. Dit geldt voor bestaande én nieuwe patiënten.

“Fijn dat dit uiteindelijk wordt vastgelegd. Dit ontlast mijn poli,” zegt verpleegkundig specialist Marloes Jansen die werkzaam is op de longpoli.

Ze vervolgt: “In de praktijk bleek dat veel partijen -ook V&VN- de mogelijkheid tot online voorschrijven wilden behouden. Als een patiënt met COPD bijvoorbeeld een longaanval heeft, kan ik via een telefonisch gesprek vaststellen of diegene een antibiotica- of prednisonkuur nodig heeft. Het komt ook voor dat ik een telefonisch consult heb ingepland en gaandeweg toch besluit de patiënt uit te nodigen voor een fysiek consult. Dat gebeurt ongeveer zo’n twee keer per maand. Bij twijfel schrijf ik geen online medicatie voor.”

Permanente optie

De Beleidsregel voorschrijven via internet is na de corona-epidemie opgesteld om de ontstane praktijk toe te blijven staan, maar was (en is) nog geen permanente optie. Bij die beleidsregel gelden een aantal voorwaarden: de voorschrijver van het geneesmiddel moet beschikken over de actuele medicatiehistorie van de patiënt en er hoeft geen noodzaak te zijn voor een fysiek consult van de patiënt.

Om het online voorschrijven van geneesmiddelen uiteindelijk als permanente optie in te voeren, heeft V&VN bijgedragen aan een KNMG-initiatief om wensen en mogelijkheden te inventariseren en in een voorstel te gieten. De partijen hebben begin dit jaar ingestemd met het voorstel. Hierin staat dat de voorschrijver de medicatiegegevens heeft kunnen inzien. “En ook moet de voorschrijver verbonden zijn aan een organisatie met een locatie waar onderzoek mogelijk is”, zegt Jansen.

De KNMG zal het document met voorwaarden en de toelichting voorleggen aan het ministerie van VWS en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Een eventuele verandering van artikel 67 Geneesmiddelenwet zal zeker nog een jaar duren.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)