NZa: Zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten meer werk maken van taakherschikking

  • 1 april 2019
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen

Het aantal werkzame verpleegkundig specialisten in ziekenhuizen neemt toe. Dat pakt goed uit voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg. Er is meer tijd voor patiënten en die patiënten zijn tevredener. Maar ziekenhuizen en zorgverzekeraars moeten meer doen om belemmeringen voor taakherschikking weg te nemen.

Dat is nodig om de potentie van taakherschikking, waaronder een betere betaalbaarheid, ten volle te realiseren. Dit zegt de NZa in haar vandaag verschenen monitor taakherschikking in de medisch-specialistische zorg.

Bij taakherschikking worden taken en verantwoordelijken tussen verschillende zorgberoepen opnieuw verdeeld. Verpleegkundig specialisten nemen werk over van artsen, zoals het verrichten van voorbehouden behandelingen op grond van de Wet BIG. Taakherschikking heeft als doel kwalitatief goede en toegankelijke zorg, minder sterk stijgende kosten en kortere wachtlijsten.

NZa: veel bewuster beleid nodig

NZa-voorzitter Marian Kaljouw denkt dat het feit dat er nu per verrichting wordt betaald deels de oorzaak is dat de beoogde kostenbesparing nog niet gerealiseerd wordt. In het FD van vandaag zegt zij dat we niet meer per handeling moeten betalen maar voor de uitkomst: “Dan ga je ook beter nadenken over de inzet van zorgverleners.” De zorgverzekeraars moeten volgens Kaljouw bij de inkoop van zorg de vraag stellen welke mix van professionals wat gaat doen: “Dat gebeurt nu niet”. Ook ziekenhuizen moeten meer doen om verpleegkundig specialisten te koesteren, zeker gezien de grote tekorten: “Zorg dat je een aantrekkelijke werkgever bent, bied verpleegkundigen perspectief.”

Verpleegkundig specialist aan woord

Voor de monitor sprak de NZa met zorgaanbieders, verzekeraars en zorgprofessionals. Jaap Kappert, verpleegkundig specialist en adviseur bij V&VN was een van hen: “De NZa wil vooral dat zorgverzekeraars en ziekenhuizen veel bewuster en structureler inzetten op taakherschikking.

In de praktijk lopen verpleegkundig specialisten nu tegen willekeur aan. We mogen bijvoorbeeld bij de ene verzekeraar vanuit de eerste lijn wel naar een orthopeed verwijzen, maar vanuit de tweede niet naar een psycholoog of naar de basis-GGZ. Of het nu onterechte koudwatervrees is of onbekendheid, er mag echt een tandje bij. Bij ziekenhuizen en bij zorgverzekeraars. En ook wij als beroepsvereniging kunnen een steentje bijdragen door goede voorbeelden te delen. Onbekend maakt onbemind. En dat is zonde.”

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.