NZa roept op: meld wachten op casemanagement dementie

  • 29 augustus 2017
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • M&G Dementieverpleegkundigen
Ouderenzorg_oudere dame voor het raam

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept mensen op om zich te melden als ze moeten wachten op een casemanager dementie; een deskundige op het gebied van dementie die goed kan bepalen welke hulp er nodig is. In sommige delen van ons land, zo werd vorige week bekend, moeten mensen te lang wachten op hulp. Gerben Jansen, zelf casemanager dementie, en voorzitter van de vakgroep Casemanagers Dementie van de afdeling V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid, vindt de oproep van de NZa belangrijk: “We weten dat er wachttijden zijn en ook hoe lang en in welke regio’s, maar zo’n oproep van de NZa als onafhankelijk bestuursorgaan, legt gewicht in de schaal.”

Gespecialiseerde wijkverpleegkundigen

De NZa werkt samen met Alzheimer Nederland. Gerben Jansen is namens V&VN betrokken bij het actieplan dementie. Doel daarvan is: iedereen met dementie (en hun naasten) zo snel mogelijk helpen met casemanagement en de wachtlijsten direct wegwerken. Dat kan alleen als er voldoende hbo-opgeleide en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen beschikbaar zijn. Op dit moment zijn er al te weinig wijkverpleegkundigen. Dat maakt de situatie nijpend.

Duidelijkheid helpt

Dat er nu veel aandacht is voor het tekort aan casemanagers, en dat ook de NZa nog een (extra) oproep doet om te melden waar de knelpunten zijn, helpt volgens Gerben Jansen. “Er ligt straks een duidelijk overzicht waar niemand meer om heen kan, met de NZa als mede-afzender. Alle betrokken partijen zullen zich tot het uiterste moeten inspannen om de juiste hulp te kunnen bieden aan mensen met dementie én hun omgeving.”

Drie maanden melden

De NZa vraagt mensen die langer dan zes weken moeten wachten op een casemanager om zich te melden. De actie duurt drie maanden. Mensen die zich melden, krijgen naast vragen over de wachttijden en wachtlijsten ook de vraag in welke regio zij wonen, van welke aanbieder zij welk type zorg krijgen en bij welke zorgverzekeraar ze verzekerd zijn. De NZa wil zo in kaart brengen in welke regio mensen te lang moeten wachten op casemanagement dementie. Op basis van deze gegevens kan de NZa zorgverzekeraars aanspreken op hun zorgplicht. Dat betekent dat zij verplicht zijn goede en tijdige zorg in te kopen voor hun verzekerden. De NZa ziet er op toe dat verzekeraars zich aan hun zorgplicht houden.

Meer informatie

NZA wil weten wie lang moet wachten op een casemanager dementie

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)