Numerus fixus hbo-V van de baan!

  • 27 juni 2018
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Loting

De studentenstop voor de opleiding hbo-Verpleegkunde is volgend studiejaar (2019 – 2020) van de baan. Nu hanteren nog 10 van de 17 hogescholen een numerus fixus. V&VN is heel blij met deze stap van het Landelijk Overleg Opleidingen Verpleegkunde (LOOV) omdat de behoefte aan nieuwe collega’s alleen maar groter zal worden de komende jaren.

Oplossingen zoeken voor stages

Natuurlijk was de numerus fixus er niet zonder reden: het is een groot probleem om voldoende stageplaatsen te vinden. V&VN gaat zich dan ook - met haar leden - actief inzetten om bij te dragen aan oplossingen hiervoor. Het kan en mag niet zo zijn dat de verantwoordelijkheid om meer stagiairs te begeleiden feitelijk vertaald wordt in verhoging van de werkdruk voor verpleegkundigen.

Het begeleiden van stagiairs mag geen last zijn

Directeur V&VN Sonja Kersten: “Het begeleiden van stagiairs mag geen last zijn, maar moet op een verantwoorde manier geïntegreerd worden in het werk. Je mag er trots op zijn dat je je vak doorgeeft. Daar moet tijd voor zijn en geld. Budgetten voor begeleiding moeten dan ook niet naar andere zaken gaan. En waarom denken we niet in de richting van het budget koppelen aan de student in plaats van een bedrag voor de zorginstelling? Ik vind het belangrijk om samen met het V&VN-platform opleiders en met onze achterban te inventariseren wat werkt, en daar zullen we ons dan ook hard voor maken.”

Begrip voor bijzondere situaties

Op dit moment, maken hogescholen verschillende keuzes als het gaat om de toestroom van studenten. Hogeschool Windesheim heeft er bijvoorbeeld voor gekozen om geen studentenstop meer te hanteren, terwijl de Hanzehogeschool in Groningen juist wél kiest voor een stop. Erik Jansen, bestuurslid van het V&VN-platform opleiders, legt uit: “De kwaliteit van de opleiding moet altijd gewaarborgd zijn. En als een hogeschool bijvoorbeeld gevestigd is in een dunbevolkte regio met weinig zorginstellingen waar hbo-studenten begeleid kunnen worden, dan kan het niet zonder studentenstop.” De Hanzehogeschool heeft dan ook, als enige, de mogelijkheid om volgend jaar, voor de voltijd-opleiding nog wel een numerus fixus in te stellen. Het aantal studenten kan dan stapsgewijs omhoog.

‘Gezamenlijke verantwoordelijkheid’

Het LOOV doet een dringend beroep op zorginstellingen, maar ook de beroepsgroep en de politiek om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen voor goed en verantwoord onderwijs aan hbo-V studenten. LOOV-voorzitter Hans Aerts: “De uitdaging is om de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, maar ook te voorzien in voldoende stageplaatsen door het werkveld, juist daar waar tot nu toe weinig hbo-verpleegkundigen werken. Door landelijk in 2019-2020 onbeperkt studenten toe te laten tot de opleiding Verpleegkunde faciliteren we een maximale toeloop van toekomstige verpleegkundigen.”

Regionale plannen en pilots

De zeventien hogescholen werken samen met zorginstellingen in hun regio aan passende oplossingen, schrijft het LOOV. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de Regionale Actieplannen Aanpak Tekorten (RAAT). Daar worden de verschillende activiteiten samengebracht en nieuwe slimme pilots bedacht. Doel: meer studenten, zij-instromers die kiezen voor de zorg, een beter imago van het vak verpleegkundige, meer oog voor gezonder werken en meer stageplaatsen door een goede regionale samenwerking tussen onderwijs en het werkveld. Daarbij lopen studenten steeds vaker stage in andere instellingen dan ziekenhuizen, zoals verpleeghuizen, psychiatrie of wijkverpleging.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!