Nu echt minder registratielast: effect van actiedag #meerzorgminderpapier

  • 23 november 2017
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • M&G Wijkverpleegkundigen
MV191120 Venvn Bethem 71A8567

<strong>Een dag na de actie #meerzorgminderpapier heeft Minister De Jonge afspraken gemaakt met V&VN, zorgaanbieders, toezichthouders en zorgverzekeraars over het terugdringen van onnodige registratie in de wijkverpleging. Partijen streven ernaar de gemiddelde registratielast terug te brengen tot 15%. Dit betekent al gauw een uur per werkdag meer tijd voor de patiënt.

Op basis van honderden telefoontjes en duizenden online reacties die op de actiedag bij V&VN binnenkwamen, hebben de sectorpartijen afgesproken dat er definitief een einde moet komen aan het registreren van handelingen per vijf minuten. Daarnaast worden procedures vereenvoudigd, dubbele registraties tegengegaan en toegewerkt naar een eenduidige taal voor een eenvoudige en betere overdracht.

Ook afspraken voor de andere sectoren

Sonja Kersten, directeur V&VN: “We zijn erg blij met de steun van minister De Jonge voor onze actie. Wij blijven hard werken om de registratiedruk voor de verpleegkundigen en verzorgenden die in de wijk werken ook echt voelbaar minder te krijgen. Want dat is hard nodig. Dit vraagt doortastendheid van werkgevers, zorgverzekeraars, de inspectie en natuurlijk van onze beroepsgroep zelf. Ook willen we zo snel mogelijk afspraken gaan maken voor de verpleeghuizen, GGZ en de ziekenhuizen. Want ook daar is de werk- en registratiedruk nu veel te hoog.”

20171123 Actiedag Sonja Conny Minister Vws

Een dag voor de afspraak op het ministerie van VWS spraken minister de Jonge en Sonja Kersten elkaar via Skype vanuit het V&VN actie belcentrum #meerzorgminderpapier

“We zijn er voor de patiënt, niet voor het papierwerk”

Tijdens het overleg op het ministerie heeft Caroline Smeets, wijkverpleegkundige en mede-initiatiefneemster van de actie #meerzorgminderpapier, verteld over haar ervaringen: “De werkdruk is al hoog en de soms belachelijke hoeveelheid bureaucratie frustreert dan nog meer. Een handeling van 20 minuten kan zomaar twee uur aan formulieren invullen betekenen. Ik vond het te gek om dit direct aan de minister te vertellen. Hij zei daarna terecht dat mensen in de zorg gaan werken voor de cliënt en niet voor het papierwerk!”

Afspraken snel uitwerken en uitvoeren

Met alle partijen is afgesproken dat de afspraken snel worden uitgewerkt. In het voorjaar van 2018 moet er een plan liggen dat vervolgens uitgevoerd gaat worden. V&VN gaat verder in gesprek met de Inspectie, die tijdens actiedag het V&VN-belpanel heeft versterkt, om te kijken of er voorbeelden zijn, bv risicosignalering en pijnscores, waar we als beroepsgroep en inspectie samen al snel kunnen komen tot minder registratielast. V&VN zoekt daarnaast ook de verbinding met reeds bestaande initiatieven, zoals de “ontregel de zorg”-actie.

LEES OOK: het persbericht van VWS.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)