Nooit 'zomaar' registreren

  • 10 november 2017
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen
Excellente Zorg Leiderschap

<strong>Onnodige administratie die niet ten goede komt aan de cliënt of patiënt zorgt al jarenlang voor frustratie bij verpleegkundigen en verzorgenden. Op 20 november houdt V&VN een actiedag om aandacht te vragen voor de personeelstekorten en de hoge werkdruk in de zorg. Uit een recent ledenonderzoek van V&VN onder 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden, wordt het stoppen met onnodige administratie als oplossing nummer 1 aangedragen om op korte termijn meer tijd voor de zorg te creëren. Anne Marie Vaalburg is bij V&VN de expert op het gebied van registratielast. Zij schetst de problematiek en soms ook absurditeit rondom het registreren in de zorg.

‘Niemand wil onnodige administratie, maar toch houden we vast aan wat we doen en wijzen we naar elkaar. Verpleegkundigen en verzorgenden zeggen: ‘De Inspectie wil dat we registreren.’ De Inspectie op haar beurt geeft aan dat zij de beroepsnormen toetst, zonder aan te sturen op extra registratielijsten. De zorgverzekeraar zegt goede zorg in te willen kopen en hanteert daar lijsten voor. Werkgevers willen de zorg verantwoorden en vragen verpleegkundigen en verzorgenden soms wel twee- tot driedubbele registraties te doen.’ Een vicieuze cirkel. Daar komt nog bij dat er weinig landelijk is voorgeschreven; er zijn per organisatie en zorgverzekeraar grote verschillen in aanpak en registratiedruk. Het is daarom lastig om algemene oplossingen aan te dragen; bij elke organisatie gaat het om andere voorschriften en regels die frustratie opleveren.

Wat schiet de cliënt er mee op?

‘Het is van groot belang dat verpleegkundigen en verzorgenden inzien dat zij invloed kunnen uitoefenen op de administratielast,’ zegt Anne Marie Vaalburg. ‘Dat voelt misschien niet altijd zo. Maar in de praktijk kan je al een stap zetten door jezelf de vraag te stellen; waaróm verricht ik deze handeling? Schiet de cliënt hier iets mee op? Kan de secretaresse of de ICT-er deze administratieve handeling overnemen? Kijk dus vooral kritisch naar een (nieuwe) registratie handeling. Laat je stem horen, aldus Anne Marie Vaalburg.

Actiedag #meerzorgminderpapier

‘Het is goed dat we op 20 november actievoeren en dat het onnodig registreren als actiemiddel is gekozen. Ik hoop dat verpleegkundigen en verzorgenden mede door deze actie scherper kijken naar het nut van registratie voor de cliënt. Met registreren op zich is niets mis, maar het moet wel nut hebben. Het zou heel mooi zijn als verpleegkundigen en verzorgenden met eigen oplossingen komen die anderen weer kunnen inspireren. Oplossingen uit de praktijk werken uiteindelijk het beste.’

Kracht van de absurditeit

Anne Marie komt dagelijks voorbeelden tegen van doorgeschoten registraties. Zo moest een verpleegkundige letterlijk 13 keer klikken in het systeem om een kopje thee voor een patiënt te registeren. Uit tijdgebrek besloot ze daarom de patiënt maar water te geven. Ook worden standaardvragen aan patiënten gesteld die in sommige situaties helemaal niet relevant zijn. Zoals bijvoorbeeld de pijnvraag die drie keer per dag aan een patiënt gesteld moet worden.

Nog een voorbeeld: een verpleegkundige die voor haar kilometervergoeding alle postcodes moet doorgeven van de cliënten die ze maandelijks bezoekt. Dit aantal kan oplopen tot 100 postcodes.

Wat kan jij doen op 20 november?

20 november wordt een actiedag waar iedereen aan mee kan doen die last heeft van de personeelstekorten in de zorg ‘Mijn droom is dat verpleegkundigen en verzorgenden opkomen voor hun patiënten en hun vak. Dat ze laten zien dat ze nuttige registraties uiteraard verzorgen, maar dat ze zinloze en onnodige registraties geen prioriteit geven of zelfs niet doen. Ik werk ondertussen verder aan oplossingen die ook op landelijk niveau kunnen bijdragen aan een vermindering van de registratielast. Zoals bijvoorbeeld het afschaffen van de standaard risico signalering’.

V&VN werkt aan oplossingen. Meer info over bijvoorbeeld de standaardisatie van de verpleegkundige taal.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)