Nooit meer overtypen met eOverdracht

  • 5 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • Gegevensoverdracht
  • V&VN Algemeen
Typemachine

<strong>De Informatiestandaard verpleegkundige eOverdracht is door het Informatieberaad Zorg verklaard tot ‘onomstreden standaard’. Dat betekent: een sector-overstijgende elektronische overdracht waar alle zorgprofessionals mee uit de voeten kunnen. In Amsterdam start een pilot met de eOverdracht.

Het Informatieberaad Zorg heeft niet alleen bepaald dat Snomed de eenduidige verpleegkundige taal is waarmee patiëntinformatie uit verschillende systemen gekoppeld kan worden, maar ook dat de eOverdracht standaard moet worden. Dat betekent niet alleen duidelijkheid over de taal, maar ook over de voorwaarden waaraan de zogeheten zibs (zorginformatiebouwstenen) voor de elektronische overdracht moeten voldoen. Klinkt gecompliceerd, maar het helpt verpleegkundigen en verzorgenden juist, zegt EPD-deskundige Renate Kieft van V&VN, die later dit jaar op dit onderwerp promoveert: “Dit is goed nieuws, want nu is eindelijk duidelijk wat er in de verschillende systemen voor EPD’s moet worden ingebouwd door de softwareleveranciers én wat verpleegkundigen moeten overdragen.”

Nooit meer overtypen

Per jaar vinden ongeveer 300.000 verpleegkundige overdrachten plaats. Om de informatie over een patiënt of cliënt eenduidig en volledig over te dragen, zijn er in overleg met de beroepsgroep afspraken gemaakt over wát er in een overdracht moet staan. Daarvoor zijn onder andere focusgroepen ingericht. De afspraken zijn vastgelegd in een informatiestandaard verpleegkundige E-overdracht. Dit zorgt voor een eenduidige, volledige en digitale gegevensoverdracht. In de praktijk betekent dat: nooit meer een overdracht deels of volledig overtypen.

We zijn er nog niet…

De vraag is natuurlijk hoe we alle partijen in actie krijgen om de gestandaardiseerde eOverdracht ook daadwerkelijk te realiseren. V&VN werkt op allerlei manieren hard mee aan de implementatie. Dat doen we onder andere door het begeleiden van een pilot met de E-overdracht in de regio Amsterdam, waaraan verschillende ziekenhuizen, verpleeghuizen en aanbieders van wijkverpleging meedoen. Ook softwareleveranciers doen mee. Op dit moment wordt in kaart gebracht hoe de huidige digitale overdrachten verlopen. De pilot duurt naar verwachting een jaar, en moet voorbeelden en instructies opleveren voor andere partijen. De hoop is dat over ongeveer twee jaar de standaard eOverdracht in heel Nederland is ingevoerd.

Zelf meehelpen?

Wil je zelf bijdragen aan een snelle implementatie van de standaard eOverdracht in jouw organisatie? Ga dan in gesprek met de ICT-afdeling en informeer over het bestaan van de zibs voor de standaard overdracht.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)