Nieuwe vragenlijst kindzorg sluit beter aan bij beleving kinderen en hun ouders

  • 21 juni 2021
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Kindzorg Thuis

Vragenlijsten voor cliënten zijn in de zorg een heel normaal instrument om de kwaliteit te meten. Om er voor te zorgen dat ook de beleving van kinderen op waarde wordt geschat, gaat de kindzorg sinds deze maand aan de slag met een eigen PREM-vragenlijst.

PREM staat voor Patient Reported Experience Measures: een relatief compacte vragenlijst waarmee cliënten of patiënten kunnen aangeven hoe zij de zorg die ze krijgen ervaren. Voor de wijkverpleging was eerder een vragenlijst ontwikkeld. Deze geldt sinds 2019 als een verplichte methode voor zorgaanbieders die – gefinancierd vanuit de Zorgverzekeringswet – zorg verlenen bij mensen thuis.

Beleving van kinderen en ouders

De methode van de wijk stond model voor de PREM van de kindzorg. Maar waar de vragenlijst voor de wijk is gericht op volwassenen, is de variant voor de kindzorg zo opgesteld dat hij aansluit op de beleving van kinderen en hun ouders. Het is bedoeld als instrument voor zorg in de eigen leefomgeving van het kind: thuis, verpleegkundig kinderdagverblijf of verpleegkundig kinderzorghuis.

De PREM kindzorg is ontwikkeld door de Branchevereniging Integrale Kindzorg, de Stichting Kind en Ziekenhuis en de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. Daarbij is samengewerkt met verschillende belangenorganisaties, brancheorganisaties en beroepsverenigingen, waaronder V&VN.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!