Nieuwe richtlijn Zorg voor patiënten met brandwonden

  • 12 december 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • Wondexpertise
Brandwonden Cropped

<strong>Onlangs is de nieuwe richtlijn 'Zorg voor patiënten met brandwonden' afgerond. Brandwondenzorg Nederland heeft deze richtlijn met verschillende professionals uit de eerste- en tweedelijn, waaronder verpleegkundigen, opgesteld.

Jaarlijks melden 80.000 mensen zich met brandwonden bij de huisarts, huisartsenpost of de Spoedeisende Hulp van een ziekenhuis. Patiënten met de meest ernstige brandwonden worden doorverwezen en opgenomen in één van de gespecialiseerde brandwondencentra in Groningen, Beverwijk of Rotterdam. Patiënten met kleinere brandwonden worden behandeld buiten de brandwondencentra. Om te streven naar uniforme opvang en zorg voor brandwondenpatiënten, ongeacht waar en door wie zij behandeld worden is deze nieuwe richtlijn ontwikkeld.

De richtlijn richt zich op de zorg buiten de brandwondencentra en geeft aanbevelingen voor de zorg voor patiënten met brandwonden, van de behandeling tot en met de nazorg. Deze richtlijn is een logisch vervolg op de richtlijn ‘Eerste opvang brandwondenpatiënten in de acute fase (1ste 24 uur)’. Met beide richtlijnen wordt de zorg voor brandwondenpatiënten binnen Nederland gestandaardiseerd en de kwaliteit bevorderd.

De richtlijn geeft handvatten over de zorg en behandeling ná de eerste opvang. Er worden aanbevelingen gedaan over bijvoorbeeld wondbehandeling, pijnmanagement en nazorg. Maar ook over andere zaken zoals wanneer een patiënt eventueel alsnog doorverwezen moet worden naar meer specialistische zorg. De richtlijn zorgt ervoor dat patiënten, die niet in een brandwondencentrum worden opgevangen, de beste zorg ontvangen.

Namens V&VN Wondexpertise heeft Alette de Jong bijgedragen aan deze nieuwe richtlijn. Haar aandeel in deze richtlijn betreft pijnmanagement en het meten van pijn.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)