Nieuwe bekostiging GGZ geeft verpleegkundigen meer verantwoordelijkheid

  • 22 december 2021
  • Nieuwsbericht
  • GGZ Verpleegkunde
GGZ Gang Lopen

Een bekostigingsmodel voor de GGZ waarin niet een diagnose leidend is, maar juist ook de vraag ‘wat kunnen we voor je doen en wat is daar voor nodig?’ Dat is het uitgangspunt van het nieuwe zorgprestatiemodel dat met ingang van 1 januari 2022 geldt. Namens V&VN zette bestuurslid Jaap Kappert vorige week zijn handtekening. “Als deze nieuwe afspraken werken, geeft dat verpleegkundigen in de GGZ zoveel ruimte.”

De slag om de arm die Kappert gebruikt is een bewuste. “Wat ik goed vind aan het zorgprestatiemodel is dat het regelgeving is die het lerend vermogen incalculeert: de zorg is nooit af, ook in de GGZ niet. Dat zie je terug in de afspraken die we maakten: bij de zorgvraagtypering wordt een breder perspectief meegenomen dan de diagnose. Voor iemand met een psychiatrische stoornis definieert de vaststelling van het probleem niet wie ze zijn.

Daar willen we echt van af en met deze bekostiging kan dat ook. We kijken breed. Naar de zwaarte van de problematiek, maar ook naar woonomstandigheden en wat iemand doet in het dagelijks leven. Het is nog de vraag hoe dat er in de praktijk uit gaat zien. Maar het feit dat iedereen daarvan bewust is maakt het boeiend.”

Jaap Kappert
Jaap Kappert ondertekent het nieuwe zorgprestatiemodel

Meer verantwoordelijkheid

Voor verpleegkundigen is het zorgprestatiemodel goed nieuws, denkt Kappert. “Het zijn onze leden die een heel intensieve relatie aangaan met cliënten in de GGZ. Hun blik op de ontwikkeling van de mensen die ze begeleiden kan straks meer dan ooit doorslaggevend zijn. Ze krijgen daarmee verantwoordelijkheid die passend is bij hun beroep.”

Verder schept het zorgprestatiemodel ook administratieve duidelijkheid. Verpleegkundig specialist GGZ Marga Bijma - die namens V&VN nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de nieuwe bekostiging - omschrijft verschillende voordelen. Simpel gesteld wordt de behandeling bekostigd op basis van wat er gebeurt en niet op basis van wat er (soms jaren geleden) is vastgesteld. Bovendien hebben verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten een formeel tarief gekregen. Daarmee wordt meer inzichtelijk hoe het werk is verdeeld en dat kan dan weer positieve gevolgen hebben voor bijvoorbeeld scholingsbudget.

Naast V&VN plaatsten nog elf belangenbehartigers en brancheorganisaties hun handtekening onder de nieuwe bekostiging. Vanaf half januari worden verschillende webinars georganiseerd over de werking van de nieuwe regels.

Verpleegkundigen krijgen hiermee verantwoordelijkheid die passend is bij hun beroep.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)