Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden over nieuw programma ouderenzorg: zorg ook goed voor de meest kwetsbare mensen

  • 4 juli 2022
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Wijkverpleging_cliënt

Vandaag lanceert minister Helder het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO). Beroepsorganisaties LHV, V&VN en Verenso missen de concrete uitwerking die verandering in de praktijk brengt. Het aantal kwetsbare ouderen blijft groeien. Om hen nu en in de toekomst goede zorg te blijven bieden, moeten we investeren in voorzieningen in de wijk, in deskundige zorg thuis, in tijd voor professionals om te overleggen, in verlagen van de werkdruk en in betere arbeidsvoorwaarden. De beroepsorganisaties blijven alert op de randvoorwaarden die deze regering moet realiseren.

Door onze goede huisartsenzorg, wijkverpleging en verpleeghuiszorg kunnen mensen thuis in hun vertrouwde omgeving blijven wonen of zorg krijgen in een verpleeghuis. Dat vinden mensen in Nederland heel belangrijk. Toch staat de zorg al langere tijd onder druk: er is een hoog ziekteverzuim, hoge werkdruk en niet iedereen kan meer de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat zorgt nu al voor schrijnende situaties, waardoor mensen met dementie bijvoorbeeld te lang moeten wachten op opname in het verpleeghuis.

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten ouderengeneeskunde zitten nu al regelmatig met hun handen in het haar omdat er geen oplossingen en voorzieningen zijn voor hun patiënten. Voorbereiden is daarom noodzakelijk.

Ga uit van het vertrouwen in de professional en beperk administratieve lasten.

Bianca Buurman, voorzitter van V&VN

Wat is nodig?

De drie beroepsorganisaties stuurden de minister eerder een brief waarin zij aandacht vroegen voor de meest kwetsbare ouderen. “(Wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, verpleegkundig specialisten, huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde zijn de verbindende schakels in de ouderenzorg. We verwachten dat de zorgbehoefte van ouderen de komende jaren verder gaat toenemen. Enkel met de toezegging dat er voldaan wordt aan een aantal randvoorwaarden, kunnen we ons als beroepsverenigingen verbinden aan het WOZO-programma”, staat in de brief.

Welke randvoorwaarden zijn voor professionals van belang?

“Het is belangrijk dat we als professionals voldoende tijd en aandacht kunnen besteden aan onze ouderen”, zegt bestuurder Guus Jasper van de LHV. “Op dit moment staat die tijd al enorm onder druk, maar in de toekomst is de verwachting dat het aantal ouderen met zorgvragen alleen maar verder toeneemt”. Bianca Buurman, voorzitter van V&VN vult aan: “Ga uit van het vertrouwen in de professional en beperk administratieve lasten. Hier wordt al lang over gesproken, maar professionals merken op dit moment alleen maar een toename.”

“Multidisciplinair samenwerken is cruciaal om er ook in de toekomst te kunnen staan voor onze kwetsbare ouderen; zorg daarom voor bekostiging voor de verschillende vormen van samenwerking rondom de cliënt”, benoemt voorzitter van Verenso Jacqueline de Groot.

Hoe verder?

LHV, V&VN en Verenso geven aan mee te willen werken aan WOZO, maar houden scherp in de gaten of de randvoorwaarden daarvoor worden gecreëerd. “Als je de ouderenzorg écht wilt veranderen, begin je bij de behoefte van (kwetsbare) ouderen en de manier waarop professionals hieraan tegemoet kunnen komen. Zorg voor tijd en ruimte voor de professionals, vul randvoorwaarden in om te kunnen werken en wees zorgvuldig en realistisch in wat je kunt verwachten. Heb aandacht voor de kwetsbaren in de samenleving die vaker en langer thuis blijven wonen en de professionals die voor hen moeten zorgen”, sluiten de drie bestuurders af.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)