Nieuw profiel voor de verpleegkundig specialist

  • 4 februari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • Verpleegkundig Specialisten
Beroepsprofiel Verpleegkundig Specialist_voorkant

Er is een nieuw beroepsprofiel voor de verpleegkundig specialist. Daarin ligt steeds meer de nadruk op de rol van de VS als regievoerend behandelaar, ook wel regiebehandelaar genoemd. Ook is het aantal specialismen teruggebracht van 5 naar 2: algemene gezondheidszorg (AGZ) en geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast zijn er natuurlijk diverse expertisegebieden.

Vijf bekwaamheden zijn vastgelegd in het beroepsprofiel: het diagnosticeren en behandelen op grond van beoogde zorguitkomsten, het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en de resultaten ervan toepassen, onderwijzen en opleiden, het optimaliseren van de kwaliteit van zorg en het tonen van leiderschap.

Nieuw beroep

Het beroep bestaat formeel nog niet zo lang; vorig jaar werd de zelfstandige bevoegdheid van de VS opgenomen in de wet BIG. Een mijlpaal voor de 3600 geregistreerde verpleegkundig specialisten.

De vraag naar verpleegkundig specialisten stijgt doordat de zorg sterk verandert. Steeds meer mensen met een complexe zorgvraag wonen thuis. Preventie, het investeren in gezondheid, wordt steeds belangrijker.

Meer informatie

Het volledige beroepsprofiel en meer informatie over de presentatie.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)