Nieuw opleidingsprofiel bachelor verpleegkunde gepubliceerd

  • 1 november 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundige Noteert Wat

Het Landelijk Opleidingen Overleg HBO-Verpleegkunde (LOOV) heeft maandag 30 oktober op zijn website het nieuwe opleidingsprofiel bachelor verpleegkunde (BN2030) gepubliceerd. Het nieuwe opleidingsprofiel geeft een overzicht van de landelijk vastgestelde competenties van de bacheloropleiding verpleegkunde niveau 6 van het Nederlands kwalificatieraamwerk (NLQF 6).

Het opleidingsprofiel BN2020 heeft in de afgelopen jaren geleid tot meer afstemming tussen hogescholen en een betere herkenbaarheid van de bachelor verpleegkundige in de praktijk. Maar recente maatschappelijke en demografische trends en ontwikkelingen in de zorg, het welzijn en het sociaal domein riepen de vraag op in hoeverre het opleidingsprofiel BN2020 nog steeds aansloot bij de transitie naar de zorg van de toekomst.

Er heeft daarom een evaluatie van BN2020 plaatsgevonden, waarbij gekeken is in hoeverre dit opleidingsprofiel aansloot bij de actualiteit en de transitie naar de zorg van de toekomst. De uitkomsten daarvan hebben tot BN2030 geleid.

V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “Er komt meer aandacht voor zeggenschap, samen beslissen, preventie, leiderschap en klinisch redeneren. Dat zijn voor onze beroepsgroep stuk voor stuk belangrijke onderwerpen. Ook de rol van de verpleegkundige als aanjager van verandering en kwaliteit komt goed tot zijn recht in het nieuwe opleidingsprofiel.”

Het BN2030 vind je hier.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)