Minister Kuipers om uitleg gevraagd over koers kinderhartcentra

  • 19 januari 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Baby Couveuse 2

In de Tweede Kamer zal een debat worden gevoerd over het voornemen van VWS-minister Ernst Kuipers om de concentratie van kinderhartcentra toch, en snel, door te zetten. Tijdens het debat moet Kuipers komen uitleggen waarom hij het advies van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) naast zich neerlegt. De NZa concludeerde dat de concentratie op korte termijn van vijf academische kinderhartlocaties (vier behandelcentra) naar twee verstrekkende gevolgen zal hebben voor alle UMC’s, de patiënten en de zorgprofessionals en stelde dat een bredere visie op het academisch zorglandschap nodig is.

V&VN heeft al eerder aangeven het NZa-advies verstandig te vinden, vooral omdat concentratie niet mag leiden tot slechtere zorg voor kinderen. Behoud van kwaliteit, expertise en kennis staan voorop. De beroepsorganisatie vindt dat alles in het werk moet worden gesteld om de (kennis van) verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten die in de kinderhartcentra werken te behouden, mét daarbij een goed loopbaanperspectief.

Voorstel NFU

Minister Kuipers heeft afgelopen week het NZa-advies naast zich neergelegd en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) gevraagd een voorstel te doen voor concentratie van ingrepen bij patiënten met een aangeboren hartafwijking. De NFU komt uiterlijk 15 februari met een reactie. Wanneer het debat hierover in de Tweede Kamer zal worden gehouden, is nog niet bekend.

In de laatste berekeningen van het Capaciteitsorgaan springt het huidige tekort aan kinder-IC-verpleegkundigen in het oog. In het NZa-rapport wordt melding gemaakt van schroom van zorgprofessionals om ‘mee’ te verhuizen naar een kinderhartcentrum dat wordt aangewezen als concentratielocatie.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)