Minister Bruins: geen beroepsdifferentiatie in wet

  • 9 oktober 2019
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundigen_ziekenhuis_2

Er komt geen wet die beroepsdifferentiatie landelijk regelt. Dit heeft minister Bruins van VWS vandaag bekend gemaakt in reactie op de verkenning van Alexander Rinnooy Kan. Rinnooy Kan verkende in opdracht van de minister de steun voor de Wet BIG-II. Op basis van gesprekken met betrokken partijen – vakbonden, werkgevers, V&VN en het actiecomité BIG2 – adviseert Rinnooy Kan de minister om geen wet in te dienen die beroepsdifferentiatie landelijk regelt. Daar zijn de partijen die Rinnooy Kan heeft geraadpleegd het over eens. Ook V&VN heeft Rinnooy Kan laten weten dat er onvoldoende basis is om door te gaan met de Wet BIG-II en de overgangsregeling.

Uit onze ledenpeiling over dit onderwerp bleek dat het draagvlak voor differentiatie onder onze leden onvoldoende groot is, laat staan voor een wet die dat gaat regelen. 21% van alle respondenten gaf aan een mogelijke wet te steunen, 5% was voorstander van de voorgestelde overgangsregeling. Gerton Heyne, interim-voorzitter van V&VN, vindt het gezien de inbreng van alle partijen begrijpelijk dat de minister het advies van Rinnooy Kan volgt: "Het is duidelijk dat wettelijke verankering op onvoldoende steun kan rekenen. En dat er over functiedifferentiatie uiteenlopend wordt gedacht door verpleegkundigen. Daarom is het goed om het niet wettelijk voor iedereen op dezelfde manier te regelen."

Bruins neemt ook het advies van Rinnooy Kan over om met alle betrokken partijen om tafel te gaan. Een datum voor dit overleg is nog niet gepland. Wat Rinnooy Kan betreft zou dat overleg "heel goed kunnen gaan over aantrekkelijke opleidingsmogelijkheden en over het invullen van goed werkgeverschap."

Heyne: "Functies zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Als je daar als zorginstelling mee aan de slag wil, vinden wij het belangrijk dat dat met wederzijdse instemming gebeurt, en dat de stem van verpleegkundigen wordt gehoord. Wij zullen samen met onze leden in gesprek gaan over wat al die uiteenlopende opvattingen over functiedifferentiatie betekenen voor de verdere ontwikkeling van het vak. En voor rol die V&VN daarin kan spelen."

Stem van verpleegkundigen

Rinnooy Kan schrijft ook dat de stem van verpleegkundigen op de werkvloer en binnen de leiding van zorginstellingen duidelijker moet worden gehoord. Volgens Rinnooy Kan kan dat door het op grotere schaal instellen van verpleegkundige adviesraden of door verpleegkundige vertegenwoordiging in besturen. Heyne: "Goed dat de roep van verpleegkundigen om meer zeggenschap wordt gehoord. Hoe meer verpleegkundigen aan de tafels zitten waar de besluiten vallen, des te beter."

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)