Miljoenennota: “Belangrijk dat de bezuiniging van 100 miljoen in de ouderenzorg niet doorgaat”

  • 19 september 2023
  • Nieuwsbericht
  • Verkiezingen
  • V&VN Algemeen
Verzorgende geeft cliënt in verpleeghuis eten

V&VN is blij dat de bezuiniging op de personeelsbezetting in verpleeghuizen is afgewend. “Die bezuiniging op personeelskosten had 100 miljoen moeten opbrengen. Wij gaven in maart al aan dat wij geen steun konden geven aan het toenmalige voorstel van het kwaliteitskompas. Uiteindelijk is naar V&VN en andere partijen geluisterd. We zijn er echter nog lang niet. Ondanks de urgente situatie in de wijkverpleging blijft er bijna een miljard ongebruikt op de plank liggen”, zegt V&VN-voorzitter Bianca Buurman na het bestuderen van de Miljoenennota op Prinsjesdag.

V&VN wil dat er een alternatief komt voor de afspraken over de personeelsbezetting. Bianca Buurman: “Daarbij moet rekening worden gehouden met de zorgzwaarte van cliënten en de deskundigheid in het team die je daarvoor nodig hebt. Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten hebben daarover meer zeggenschap nodig. Het is goed dat we een half jaar geleden samen met Patiëntenfederatie, Verenso en Zorgverzekeraars Nederland aan de bel hebben getrokken.”

“Hameren op investeringen”

Buurman vervolgt: “Het niet doorgaan van de totale bezuiniging van 225 miljoen euro op de ouderenzorg in 2024, is overigens niet goed genoeg. Want hoe je het ook wendt of keert, het zijn nog steeds bezuinigingen. Terwijl we juist hameren op investeringen in de ouderenzorg, in opleiden, loopbaanperspectief en zeggenschap. Daarmee behoud je verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, waardoor het beroep aantrekkelijk blijft. Als je dat niet doet, dan lopen de zorgprofessionals weg.”

Bianca Buurman heeft op Prinsjesdag 2023 maar beperkt oplossingen gezien voor de urgente vraagstukken in de zorg. “Er is dit jaar bijna één miljard op de plank blijven liggen voor de wijkverpleging. Dat kan zo niet doorgaan. Dat moet terug geïnvesteerd worden in de zorg en is niet bedoeld om andere begrotingstekorten op te lossen. Het besef dat we midden in een zorginfarct zitten, is nog onvoldoende doorgedrongen tot het kabinet. We spreken wel van een stikstofcrisis, woningbouwcrisis en andere crises. Maar van een zorgcrisis lijkt in Den Haag geen sprake, terwijl het al vijf over twaalf is”, stelt V&VN-voorzitter Bianca Buurman.

Verzorgende Spelend Met Oudere Cliënt
  • 22 augustus 2023
  • Nieuwsbericht
  • Verkiezingen
  • V&VN Algemeen

'Gezondheidszorg moet menselijker en eenvoudiger'

Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten moeten meer de leiding krijgen in de zorg. Dat betekent een stap terug voor managers naar een ondersteunende rol. Daarnaast moet het les- en collegegeld voor zorgopleidingen worden afgeschaft en dient er definitief een streep te gaan door zinloze registraties. Daartoe roept V&VN op in een manifest aan het nieuwe kabinet. “Door de vergrijzing hebben steeds meer mensen zorg nodig. Ingrijpende maatregelen en forse investeringen zijn noodzakelijk. De toekomst van de gezondheidszorg is hét onderwerp bij de aankomende verkiezingen”, stelt V&VN-bestuurder Jaap Kappert.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)