Merkbaar Beter: tijd voor meer zeggenschap op de werkvloer

  • 26 januari 2021
  • Nieuwsbericht
  • Excellente zorg
Merkbaar Beter Visual

Zorgmedewerkers zijn onmisbaar. En dat is door de coronacrisis duidelijker dan ooit. Toch ontbreekt het aan een gezonde positie voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Vandaag - op de Dag van het respect voor de zorg - presenteert Merkbaar Beter een nieuw portfolio om zeggenschap, werkplezier en gezond werken te verbeteren.

Merkbaar Beter is een samenwerking van CNV Zorg & Welzijn en V&VN. Het doel? Personeel in de zorg behouden. Merkbaar Beter betrekt zorgmedewerkers actief bij het oplossen van knelpunten in hun werk door ze op korte termijn verbetering te bieden op het gebied van zeggenschap, werkplezier en gezond werken.

Waarom Merkbaar Beter?

Het zorggebruik onder zorgmedewerkers groeit: in de afgelopen vier jaar steeg het gebruik van psychische zorg met maar liefst 30%. Hoog zorggebruik kan een slecht organisatieklimaat indiceren. Dit leidt bijvoorbeeld tot hoge werkdruk en een hogere uitstroom. Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Door medewerkers bij de analyse én de oplossing van de knelpunten te betrekken. Hierdoor ontdek je niet alleen slimme effectieve oplossingen, maar is er ook meer draagvlak voor de gekozen aanpak.

Wat kun je ermee?

In het nieuwe portfolio staan vijftig interventies die werkgevers en werknemers kunnen helpen bij het aanpakken van knelpunten. De interventies zijn ingedeeld in tien verschillende categorieën, waaronder zeggenschap, werkdruk en autonomie. Omdat elke organisatie anders is, bieden wij maatwerk.

Per organisatie analyseren we de knelpunten. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met zorgmedewerkers, medezeggenschapsorganen, HR, management en bestuur. Ook bieden wij een helder en actueel overzicht van bestaande interventies die bijdragen aan het behoud van personeel. De werkgever kan samen met de zorgmedewerkers een geschikte interventie kiezen. Na afloop onderzoeken we samen of er merkbaar verbetering is.

Wat kost het?

De gesprekken, dialoogsessies en het advies zijn gratis. Kies je een interventie? Dan pas kunnen er kosten aan verbonden zijn.  

Nieuwsgierig?

Wil jij ook een merkbare verbetering op het gebied van zeggenschap, werkplezier en gezond werken in jouw organisatie? Kijk voor meer informatie op www.merkbaarbeter.nl of stuur een mail naar Celine de Krom

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)