Meeste V&VN-leden positief over nieuwe beroepsprofielen

  • 6 september 2017
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Bernhoven

Snel duidelijkheid nodig over overgangsregeling

Positieve reacties op de nieuwe beroepsprofielen, maar ook de dringende vraag om duidelijkheid over de overgangsregeling. Dat zijn – kort samengevat – de belangrijkste uitkomsten van de achterbanraadpleging over de beroepsprofielen die V&VN voorlegde aan het V&VN-ledenpanel (6450 leden), waarop bijna duizend leden reageerden. Een overgrote meerderheid (76%) is positief over de nieuwe beroepsprofielen. V&VN heeft bij VWS nogmaals aangedrongen op een overgangsregeling.  

Leden vinden dat de beroepsprofielen helderheid bieden over de verschillen in opleiding, beter aansluiten bij alle ontwikkelingen in de zorg en dat de functieniveaus beter beschreven worden. Ook staat 70 procent achter de nieuwe beroepstitels: ‘verpleegkundige’ voor mbo-opgeleide verpleegkundige en ‘regieverpleegkundige’ voor hbo-opgeleide verpleegkundige. De titels geven onderscheid, en geven volgens de respondenten geen aanleiding tot discussie. Het gaat om de achterliggende visie om te focussen op de kracht van een ieder en de bijdrage van de verschillende beroepen: samen maken we de zorg. 89 procent van de respondenten onderschrijft deze visie.

Overgangsregeling

Uit de peiling blijkt ook dat het voor een deel van de beroepsgroep van groot belang is dat er snel duidelijkheid komt over de positie van de inservice- en mbo-opgeleide verpleegkundigen die zich verder gespecialiseerd hebben. Zij zijn het minst positief over de beroepsprofielen en maken zich zorgen over hun positie (mbo of hbo?). Dit zijn ook de groepen die zich tot nu toe via andere kanalen ook het meeste laten horen. Het is van groot belang dat de momenteel door VWS te bepalen overgangsregeling, hier duidelijkheid over biedt.

Aanleiding peiling

V&VN voerde de peiling uit omdat een internetconsultatie vanuit VWS over de wet BIG steeds op zich laat wachten. V&VN vindt het tijd dat verpleegkundigen en verzorgenden zelf hun mening over de nieuwe beroepsprofielen kunnen geven. In 2010 startte V&VN met gesprekken met meer dan duizend verpleegkundigen en verzorgenden over de toekomst van hun beroep. Dit was de basis van het rapport “leren van de toekomst”. De minister heeft dit rapport benoemd als basis en vroeg met dit rapport te komen tot nieuwe beroepsprofielen voor de verzorgende IG, de mbo-verpleegkundige en de hbo-verpleegkundige. In 2016 verscheen het adviesrapport waarin deze profielen staan. Ook staat daarin wat er moet gebeuren om de profielen in te voeren. Hiervoor moet onder andere de wet BIG worden aangepast. Het ministerie van VWS is deze wetswijziging nu aan het voorbereiden. V&VN neemt de resultaten van deze internetconsultatie mee in de gesprekken met VWS.

Resultaten op een rij

Het ministerie van VWS stelt voor om twee groepen van de huidig BIG-geregistreerde verpleegkundigen de mogelijkheid te bieden om op basis van alleen de opleiding als regieverpleegkundige te worden geregistreerd. De panelleden vonden hier het volgende van:

Verpleegkundigen met hbo-v diploma

Het voorstel is dat deze verpleegkundigen zich zonder aanvullende bewijslast kunnen registreren als regieverpleegkundige in het BIG-register.

  • 69 procent is het eens dat verpleegkundigen met hbo-v diploma zich zonder extra bewijslast kunnen registreren als regieverpleegkundige.
  • 65 procent vindt dat de huidige niveau 5 opgeleide verpleegkundigen straks aanvullende scholing moet volgen (de regieverpleegkundige is straks niveau 6).

Verpleegkundigen met een oud mbo-, Associate Degree of inservice-diploma met aantoonbare aanvullende scholing (zoals een CZO-opleiding)

  • 61 procent is het eens met het voorstel dat verpleegkundigen die een aanvullende scholing hebben gevolgd die CZO- gecertificeerd is, zich kunnen registreren als regieverpleegkundige. Onder een oud-mbo diploma wordt verstaan een diploma van het niveau 4 dat voor de wettelijke inwerkingtreding van dit voorstel is behaald.
  • Wel is maar 51 procent van de inservice opgeleiden het hiermee eens. Ze zijn vinden dat bij dit voorstel onvoldoende rekening wordt gehouden met hun werkervaring en het hbo-niveau van de in service-opleiding. Bij de gespecialiseerde verpleegkundige is de CZO-erkenning een bottleneck omdat deze pas sinds 2005 bestaat. Veel verpleegkundigen in gespecialiseerde functies zijn bang dat ze zich daardoor niet als regieverpleegkundige kunnen registreren.

Goed op de hoogte

Bij 54 procent van de respondenten leeft het onderwerp. Dit hangt wel erg af van de sector: in ziekenhuizen leeft het sterk, in de huisartsenzorg, gehandicaptenzorg, jeugdzorg en eerstelijnszorg veel minder. Ook zijn de respondenten goed op de hoogte: 71 procent is geïnformeerd via de media, V&VN of de werkgever. 69 procent weet waar ze terecht kunnen met vragen.

Toegevoegde waarde van elke groep

89 procent is het eens met het standpunt van V&VN dat mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen elk hun eigen sterke punten hebben en dat het in een organisatie gaat om een optimale mix van personeel passend bij de zorgvraag.

Hoe nu verder?

V&VN heeft de resultaten van deze peiling meegenomen in haar advies aan VWS. Onder andere op basis van dit advies maakt VWS de wettekst voor de Wet BIG af. Zodra het wetsvoorstel is vastgesteld komt VWS met een internetconsultatie. Daarin kun je niet alleen op de nieuwe beroepsprofielen maar op de hele wet BIG reageren. Het is nog niet duidelijk wanneer deze internetconsultatie precies plaatsvindt. Deze is al een aantal keer uitgesteld. De laatste toezegging van VWS is dat deze ‘na de zomer’ zal zijn.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)