#meerzorgminderpapier? Goede bedoelingen alléén niet genoeg

  • 23 mei 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen
Minder papier meer zorg_dossiers

V &VN is blij met de aandacht voor de hoge regeldruk in de zorg en met het actieplan ‘Ontregel de Zorg’ dat VWS samen met de beroepsgroepen heeft opgezet om onnodige administratie daadwerkelijk te verminderen. Wel wordt het tijd dat verpleegkundigen en verzorgenden (de grootste beroepsgroep in de zorg) daar écht iets van gaan merken!

Zorgorganisaties moeten het aandurven om de regels aan te passen of af te schaffen. V&VN komt daarom in het najaar met een vervolg op de actie #meerzorgminderpapier om te meten wat er daadwerkelijk verandert.

Nog weinig concrete resultaten

Stoppen met onnodige administratie, levert direct meer tijd voor patiënten en cliënten. Dat blijkt uit onderzoek onder V&VN-leden. In de wijkverpleging bijvoorbeeld, gaat het om minstens een uur per dag. Ook andere medische beroepsgroepen willen minder onnodig registreren. Maar ondanks het feit dat het thema nu hoog op de agenda staat, blijft het concrete effect voor verpleegkundigen en verzorgenden achter. Dat komt met name doordat werkgevers hun beleid moeten durven wijzigen. Vaak hangt bijvoorbeeld het declareren van zorg samen met registratie.

Vertrouwen helpt

Een goed voorbeeld is de minuten-registratie in de wijkverpleging: officieel is deze registratie al lang niet meer verplicht. Minister Hugo de Jonge heeft zorgaanbieders opgeroepen om zelf met de verzekeraars afspraken maken over een andere manier om de geleverde zorg te verantwoorden, maar dat gebeurt nog veel te weinig. Werkgevers die dat wel doen, geven vertrouwen aan hun medewerkers, en dat wordt gewaardeerd.
Natuurlijk kunnen verpleegkundigen en verzorgenden zelf ook initiatief nemen, door het verminderen van onnodige administratie ook in je eigen organisatie op de agenda te blijven zetten. Bijvoorbeeld via de VAR, of tijdens teamoverleg. Maar bestuurders en directies van zorgorganisaties kunnen en moeten ook concrete stappen nemen.

ICT en eenheid van taal

De belangrijkste tijdwinst zit ‘m natuurlijk in ict-systemen die op elkaar aansluiten: geen dubbele registratie meer en overdrachten en patiënten-dossiers die zonder problemen doorgezet kunnen worden. V&VN heeft recent bereikt dat de eOverdracht en eenheid van verpleegkundige taal (Snomed) worden ingevoerd. Op dit moment ontwikkelen we met alle betrokken partijen een plan om dit ook daadwerkelijk te realiseren.

Vervolg op #meerzorgminderpapier

Ziekenhuisverpleegkundigen en wijkverpleegkundigen hebben samen met V&VN bijgedragen aan het VWS-actieplan Ontregel de Zorg. Wij willen graag verder gaan, met álle verpleegkundigen en verzorgenden. Daarom blijven we berichten over goede voorbeelden (meld ze ook vooral: info@venvn.nl) en komen we in het najaar met een vervolg op de Actiedag #meerzorgminderpapier!

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg (AO) regeldruk op 30 mei in de Tweede Kamer heeft V&VN de Kamerleden geïnformeerd via dit paper.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)