Meer tijd en geld voor opleidingen en onderzoek

 • 24 januari 2018
 • Nieuwsbericht
 • V&VN Algemeen

Patiënten en cliënten hebben recht op goede zorg. Verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden vormen het hart van de Nederlandse zorg en zij zijn ook verantwoordelijk voor het leveren van deze goede zorg. Zij zetten zich volop in, maar tegelijkertijd is er een groot tekort aan collega's, moeten mensen steeds langer thuiswonen en wordt de zorg steeds complexer.

V&VN pleit daarom voor meer tijd en geld voor opleidingen voor verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en verzorgenden, meer inspraak voor verpleegkundigen en verzorgenden in hun eigen instelling en extra investeringen in verpleegkundig onderzoek. Op deze manier werken we aan een goede (wetenschappelijke) onderbouwing van het vak.

Zie ook het manifest dat V&VN mede heeft ondertekend.

Ziekenhuis_Bernhoven_verpleegkundig overleg

Wat doet V&VN voor de professionalisering van het vak?

 • V&VN heeft samen met álle hoogleraren verplegingswetenschap het Wetenschappelijk College Verpleegkunde ingericht. Een onafhankelijk platform voor kennisontwikkeling en –borging. Doel: het steunen en initiëren van wetenschappelijk verpleegkundig onderzoek. In dit college komen lectoren, promovendi en experts samen rondom belangrijke thema’s en vraagstukken. 

 • V&VN heeft het programma Excellente Zorg opgezet. Excellente Zorg is een visie, gebaseerd op onderzoek, om de beste patiëntenzorg voor elkaar te krijgen in een voor verpleegkundigen en verzorgenden gezonde werkomgeving. Programma Excellente Zorg

 • V&VN heeft de toolbox wijkverpleging ontwikkeld. De toolbox voorziet in de behoefte van wijkverpleegkundigen om op een gemakkelijke manier wetenschappelijk onderbouwde informatie voor hun cliënt te vinden.

 • V&VN ontwikkelt Kwaliteitsstandaarden. Kwaliteitsstandaarden helpen verpleegkundigen en verzorgenden bij het maken van de juiste keuzes in de zorg. De documenten beschrijven goede zorg vanuit patientervaringen, zorgprofessionals en wetenschappelijk onderzoek. V&VN kiest deze thema’s met de leden. Daarnaast werken V&VN leden intensief mee aan de trajecten van andere disciplines. Kwaliteitsstandaarden voor verpleegkundige en verzorgende thema's

 • V&VN werkt samen met de NVAVG en Verenso aan de kwaliteitskoepel Langdurige Zorg. Vanuit deze koepel zijn middelen beschikbaar om kwaltieitsinstrumenten te maken, specifiek voor de langdurige zorg.

 • Verpleegsensitieve Indicatoren: V&VN maakt zich hard voor het leren en verbeteren op de werkvloer. Dus alleen datgene registreren en meten als het ten goede komt aan de zorgvragers. Verpleegsensitieve Indicatoren

 • V&VN probeert de registratielast voor verpleegkundigen en verzorgenden aan te pakken. De actie #meerzorgminderpapier is daar een voorbeeld van. Terugdringen van de registratielast

 • V&VN werkt aan een kernset, waarmee alle verpleegkundigen en verzorgenden onafhankelijk van de organisatie, sector en het systeem gemakkelijk informatie over de zorgvrager met elkaar kunnen overdragen. De basis hiervoor is eenheid van taal. Kernset voor de overdracht van informatie

 • In de V&VN Academie kunnen verpleegkundigen en verzorgenden scholingen volgen om de deskundigheid op peil te houden. V&VN Academie

 • Het Kwaliteitsregister V&V is een online registratiesysteem, waarin verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bijhouden wat zij doen aan deskundigheidsbevordering. Het register is via internet altijd en overal bereikbaar. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd