Meer salaris

  • 11 februari 2019
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis AMC Been Gebroken

De gezondheidszorg in Nederland excelleert in vergelijking met andere landen als het gaat over toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid. Maar voor hoe lang nog? De personeelstekorten zijn een ernstige stoorfactor voor onze hoge positie op de internationale zorgindex.

Mede door V&VN heeft het ministerie van VWS in 2018 een actieprogramma Werken in de zorg gelanceerd. Dit programma focust (te)veel op de instroom van nieuwe zorgverleners, terwijl de achterdeur wagenwijd openstaat. V&VN vindt dat er te weinig aandacht is voor het behoud van de huidige groep verpleegkundigen en verzorgenden. Dit blijkt ook uit een recente peiling van V&VN waaraan bijna 17.000 verpleegkundigen en verzorgenden hebben deelgenomen. 69% geeft aan dat de werkdruk het afgelopen jaar alleen maar is toegenomen, 60% draait extra diensten en 40% vindt dat de patiëntveiligheid zelfs is verslechterd. Hoe lang houden zij dit vol? Dit zijn dramatische cijfers.

Een verhoging van het salaris staat met stip bovenaan

Ondanks het actieprogramma en extra financiële middelen hebben we het tij dus nog niet kunnen keren. Naast wachtlijsten en het sluiten van afdelingen is er een nieuw dieptepunt bereikt: de sluiting van het Bronovo ziekenhuis, door een tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen. Waar eerder ziekenhuizen moesten sluiten door financieel wanbeleid, vormt het dramatische tekort aan verpleegkundigen nu dus een nieuwe bedreiging. In de V&VN-peiling werd aan verpleegkundigen en verzorgenden gevraagd welke oplossingen zij zien om te de tekorten aan te pakken. Een verhoging van het salaris staat met stip bovenaan gevolgd door de aanpak van administratieve lasten.

Ook politici zijn zoekende hoe zij kunnen bijdragen aan het vinden van oplossingen. Een dilemma is wel dat Kamerleden en de minister van VWS niet direct over het salaris van verpleegkundigen en verzorgenden gaan. Dat zijn de werkgevers- en werknemersorganisaties. Maar de politiek bepaalt wel de kaders waarin zorgorganisaties werken, ook de financiële. Een gezamenlijke verantwoordelijkheid dus. Laat die dan ook gezamenlijk nemen.Want wie er ook over welk deel gaat: als verpleegkundigen en verzorgenden maar eindelijk de (financiële) waardering krijgen die ze verdienen!

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)