Meer aandacht nodig voor ondervoeding bij ouderen

  • 25 oktober 2017
  • Nieuwsbericht
  • Verpleegkundig Specialisten
Ouderenzorg_maaltijdondersteuning_eten

Nathalie van Elck maakt zich zorgen over ondervoede ouderen. Zij is verpleegkundig specialist huisartsgeneeskunde en bestuurslid V&VN Verpleegkundig Specialisten. Op de dag dat het nieuwe kabinet zich presenteert vraagt Nathalie met een ingezonden brief (pdf) aan de Tweede Kamer aandacht voor deze kwetsbare ouderen. ‘Het verhaal van een 93-jarige vrouw die na een heupfractuur thuis zit gaat me echt aan het hart. Ze ontvangt goede zorg, maar er is grote onduidelijkheid over wie haar eten voorbereidt.’

Ondervoeding bij ouderen heeft grote consequenties

Steeds meer ouderen wonen langer thuis en ontvangen daar de benodigde zorg. Ook het nieuwe kabinet stimuleert deze beweging. Dat betekent een toename van de vraag naar wijkverpleging. Het nieuwe kabinet heeft juist een bezuiniging in plaats van een investering aangekondigd op de wijkverpleging. Reden voor Nathalie van Elck om nu aandacht te vragen voor de problematiek in de wijk. ‘Ondervoeding bij ouderen heeft grote consequenties voor hun gezondheid. Dit zorgt bijvoorbeeld voor spierafbraak, vertraagde wondgenezing en afname van het afweersysteem. Dit leidt weer tot meer ziekenhuisopnames en langere revalidatie en daarmee tot hogere zorgkosten.’

Ondervoeding is makkelijk over het hoofd te zien

De wijkverpleging kampt met personeelstekorten en een hoge werkdruk. Bovendien is er vaak onduidelijkheid over wie de voeding regelt. Het beleid hierover wisselt zelfs per gemeente. ‘Ondervoeding is soms makkelijk over het hoofd te zien. Bij de 93-jarige dame was er ook onduidelijkheid. De wijkverpleegkundige komt drie keer per dag langs, maar mag de maaltijd niet verzorgen. De WMO start een procedure en mevrouw wordt daarvoor op een wachtlijst geplaatst. Het duurt vier weken voordat het eerste intakegesprek plaats kan vinden. Daarna nog 10 werkdagen voordat de indicatie afgegeven kan worden en de zorg kan worden gestart. Dit kan toch niet? Haar zoon heeft haar ondersteund. En ik heb uiteindelijk actie ondernomen omdat deze situatie me aan het hart gaat.’

Nathalie van Elck pleit daarom voor meer aandacht voor ondervoeding. Duidelijkheid over de procedure is volgens haar van groot belang, zodat er niet naar elkaar gewezen wordt. Hoe komt het bijvoorbeeld dat de indicatie van een wijkverpleegkundige niet wordt overgenomen door de gemeente? Ook moet ondervoeding bij wijkverpleegkundigen helder op het netvlies staan. ‘Ik zie in de praktijk dat iedereen het wil oplossen, maar dat dit lang niet altijd lukt. Dat is zo frustrerend. Het is daarom zo belangrijk om voldoende te investeren in de wijkverpleging.’

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)