Marith Volp benoemd tot bestuurslid V&VN

  • 7 december 2017
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen

"Verpleegkundigen en verzorgenden ruggengraat zorg"

Huisarts Marith Volp, oud-Tweede Kamerlid voor de PvdA, neemt zitting in het bestuur van V&VN. De Ledenraad van V&VN heeft Volp vanmiddag officieel benoemd. Ze is één van de maximaal twee niet-verpleegkundige leden.

"Zorg in DNA"

Volp heeft grote affiniteit met de beroepsgroep en de zorg. Door haar werk als huisarts en diverse eerdere functies in de zorg, maar ook door haar omgeving: ze is dochter van een apotheker en zus van een ambulanceverpleegkundige en een verloskundig echografist. “Zorg zit in mijn DNA”, zegt ze daarover.

De keuze voor een bestuursfunctie met deze achterban is een heel bewuste; verpleegkundigen en verzorgenden vormen volgens Marith Volp de ruggengraat van de zorg. De beroepsgroep heeft volgens haar in de afgelopen jaren een belangrijke professionalisering doorgemaakt en daarmee bijgedragen aan verbetering van de kwaliteit van de zorg in ons land. Volp: “Zorg gebeurt in teamverband. Wat je positie in het team ook is; erken ieders belang in het team.”

Niet alleen zorgen voor anderen

Marith Volp noemt het een voorrecht om op te kunnen komen voor de belangen van deze beroepsgroep: “We moeten de voorwaarden creëren waaronder zij de ruimte hebben om goede zorg te kunnen leveren. Tegelijkertijd – en dat is voor mij ook een prioriteit in deze bestuursfunctie – wil ik stimuleren dat verpleegkundigen en verzorgenden ook voor zichzelf zorgen; het is een beroepsgroep die veel onregelmatige diensten draait, zwaar belast wordt en zich liefst 120 procent inzet. Door de personeelstekorten is de druk op dit moment extra hoog. Onder dat soort omstandigheden moet je echt uitkijken dat je jezelf niet tekort doet. Wat dat betreft zouden verpleegkundigen en verzorgenden af en toe een voorbeeld kunnen nemen aan de manier waarop artsen voor zichzelf opkomen."


V&VN voorzitter Henk Bakker is verheugd over de benoeming van Marith Volp: “Marith heeft zich ook tijdens haar kamer-lidmaatschap onderscheiden als een warm pleitbezorger voor de verpleegkundige en verzorgende beroepsgroep. Zij brengt nieuwe invalshoeken in die de bestuurlijke slagkracht van V&VN verder versterken”.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.