Leren van elkaar in gehandicapten- en ouderenzorg

  • 4 april 2019
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • Verstandelijk GehandicaptenZorg
Verpleeghuis_cliënten_vriendschap

Hoewel het werk in de (verstandelijk)gehandicaptenzorg en de ouderenzorg behoorlijk verschilt, zijn er veel terreinen waarop professionals van elkaar kunnen leren. Dat geldt voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten, maar ook voor (onder andere) artsen en psychologen. Daarom gaan V&VN, de NVAVG (artsen in de gehandicaptenzorg) en Verenso (specialisten ouderengeneeskunde) hun kennis bundelen en samen kwaliteitsstandaarden ontwikkelen. Daarbij staan de professionals en hun cliënten (en naasten) centraal.

V&VN-directeur Sonja Kersten: 'Onze achterban wil graag praktische handvatten om optimale zorg te kunnen leveren'

Op 5 april wordt het startsein gegeven voor de samenwerking van alle betrokken partijen binnen de voor dit doel opgerichte stichting SKILZ (Stichting Kwaliteits Impuls Langdurige Zorg). Directeur V&VN Sonja Kersten is bestuurslid van de nieuwe stichting: “Onze leden willen graag praktische handvatten om optimale zorg te kunnen leveren. Het van elkaar leren is voor ons vanzelfsprekend. Het is goed dat we dat nu ook verbreden naar de andere beroepsgroepen in de langdurige zorg.”

Hoe kunnen we van elkaar leren?

Kwaliteit van zorg ontstaat in de relatie tussen cliënt of bewoner, naaste(n) en professionals. Het kennen van wensen en behoeften van cliënten en daarop kunnen inspelen, is ongelofelijk belangrijk in de langdurige zorg. Daar wil de stichting SKILZ een impuls aan geven. Al langer namelijk werd in beide sectoren, onafhankelijk van elkaar, gewerkt aan een kwaliteitsagenda en het ontwikkelen van standaarden. Hoewel de langdurige zorg voor ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking natuurlijk specifieke kennis vraagt, zijn er ook veel terreinen waarop professionals van elkaar kunnen leren. Bas Castelein, arts voor verstandelijk gehandicapten en bestuurslid van zowel de NVAVG als de nieuwe stichting SKILZ: “Een belangrijk gedeeld onderwerp is de anticiperende besluitvorming: hoe ga je om met de volgende fase en het levenseinde. Wilsbekwaamheid speelt bij beide groepen cliënten. Maar er zijn ook veel praktische uitdagingen die we delen, zoals mondzorg en slaapproblemen.”

Er is in de gehandicaptensector al veel werk verricht als het gaat om het integreren van het cliëntperspectief in het kwaliteitsbeleid. Ook in de langdurige ouderenzorg is de cliëntbenadering sterk in ontwikkeling.

Voorzitter Verenso en SKILZ Nienke Nieuwenhuizen: 'We willen komen tot kwaliteitsinstrumenten die aansluiten op de kennisbehoefte in de praktijk'

Nienke Nieuwenhuizen, voorzitter van Verenso en van SKILZ: “De werkvloer is voor ons leidend en ook de stem van de cliënt moet doorklinken. Richtlijnen zijn nogal eens hoog-over en dat is nu juist wat wij niet willen. We willen komen tot kwaliteitsinstrumenten die aansluiten op de kennisbehoefte in de praktijk."

Kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg

Basis voor de activiteiten van SKILZ zijn onder meer de Kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg. Concrete doelen zijn: een lange termijn visie op kwaliteitsverbetering in de langdurige zorg en een meerjaren-agenda. Om de kennis uit het veld en de wetenschap op beide domeinen van de langdurige zorg bijeen te brengen, worden zowel een ervaringsraad als een adviesraad samengesteld. Daarnaast worden zorgverzekeraars en toezichthouders betrokken via een partnerraad.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)