Leren van de geschiedenis dankzij de komst van het Historisch College FNI

  • 9 maart 2020
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Leren van de geschiedenis dankzij de komst van het Historisch College FNI

Wat kunnen we leren van de verpleegkundige geschiedenis? Als het aan verpleegkundige Pieterbas Lalleman ligt een heleboel. Naast in de wijk, werkt hij als onderzoeker en docent bij de Hogeschool Utrecht én is hij voorzitter van het interim-bestuur van het Historisch College FNI. Dit is de naam waaronder het Florence Nightingale Instituut (FNI) verdergaat sinds het per 1 januari is samengegaan met V&VN. Tijd voor een kennismaking: 5 vragen aan Pieterbas.

1. Waarom is het Historisch College FNI opgericht?

“Meer dan tien jaar geleden is door de voormalig directeur van het FNI al geopperd om samen te gaan met V&VN. Zij had de constructie voor ogen zoals bij het Royal College of Nursing in Groot Brittannië. De historische tak van dat college adviseert het bestuur van de beroepsvereniging gevraagd én ongevraagd vanuit een historisch perspectief over belangrijke beleidsthema’s. Dit is één van de rollen die het Historisch College FNI ook op zich gaat nemen. Daarnaast doen we historisch onderzoek, organiseren we symposia, runnen we het online museum en beheren we de collectie, het archief, de historische bibliotheek en de pop-uptentoonstelling over de geschiedenis van de verpleegkunde.”

2. Wie zitten er in het Historisch College FNI?

“Het Historisch College bestaat uit verpleegkundigen, historici en erfgoedspecialisten. Het bestuur van het FNI zal samen met Hugo Schalkwijk, de historisch adviseur van het Historisch College, het college in deze overgangsperiode verder vormgeven.”

3. Waarom is de geschiedenis van de verpleegkunde nu, in 2020, belangrijk voor het verpleegkundige vak?

“Geschiedenis verbindt, leert en inspireert. Of zoals de voormalig directeur van het FNI, Nannie Wiegman, het in 2005 verwoordde: ‘Voor de verdere beroepsontwikkeling van verpleegkundigen en verzorgenden is enig historisch bewustzijn onmisbaar’. Geschiedenis helpt je beter te begrijpen hoe een huidige situatie tot stand is gekomen. Je kan lessen trekken uit eerder behaalde successen of gemaakte fouten. Kijk bijvoorbeeld naar de historie van het werk van de wijkverpleegkundige. Nog niet zo lang geleden werd deze functie steeds verder uitgekleed. Door acties vanuit wijkverpleegkundigen zelf heeft ze haar centrale rol in de wijk weer helemaal terug. Zo zijn er meer dossiers die vragen om een historisch perspectief, denk aan de positie van de verpleegkundig directeur en het verdwijnen van de verzorgingshuizen.”

4. Wat gaan verpleegkundigen en verzorgenden merken van het bestaan van het Historisch College FNI?

“We zullen rond de 200e geboortedag van Florence Nightingale op 12 mei van ons laten horen. Daarnaast organiseren we op 7 oktober 2020 samen met Stichting Historisch Verpleegkundig Bezit het vijfde Nightingale-symposium. Op diezelfde dag wordt het Historisch College FNI officieel geïnstalleerd. De Frederieke Meyboom-bibliotheek is inmiddels al verhuisd van Culemborg naar V&VN. Ook zijn er in de ontvangsttafel in het nieuwe gebouw van V&VN een aantal bijzondere objecten uit de collectie te bewonderen. Ook zijn we hier druk bezig met een pop-upmuseummuur met een wisseltentoonstelling. Goed om te weten: de website fni.nl blijft gewoon in de lucht. Ook blijft het depot in Culemborg bestaan als veilige haven voor de collectie en het archief.

5. Met wat voor vragen kunnen verpleegkundigen en verzorgenden het Historisch College FNI benaderen?

“Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen bij ons terecht met vragen over tentoonstellingen, onderzoeken, lezingen en andere historische projecten. Ons uitgangspunt is om het verpleegkundig erfgoed naar de verpleegkundigen en verzorgenden toe te brengen. Dit doen wij nu al digitaal en met de reizende pop-uptentoonstelling. In 2020 gaat het Historisch College FNI op zoek naar nog meer originele manieren om het verpleegkundig erfgoed op innovatieve en laagdrempelige wijze aan te bieden. Heb jij hier zelf ideeën over? Laat het ons weten!”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)