Kwaliteitskader Wijkverpleging in de maak

  • 17 augustus 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • M&G Wijkverpleegkundigen
Kwaliteitskader Wijkverpleging_cliënt voor het raam

Er is steeds meer vraag naar wijkverpleging. Tegelijk wordt de zorg voor cliënten in de wijk steeds complexer. De geleverde zorg moet aansluiten op de situatie van de cliënt en betaalbaar blijven. Om dit te realiseren én transparant te maken wat goede wijkverpleging precies is, wordt het Kwaliteitskader Wijkverpleging opgesteld. Eind september is het concept gereed.

In dit kwaliteitskader wordt beschreven wat de elementen van goede zorg zijn. Het moet duidelijk maken wat van de verschillende professionals in de wijkverpleging mag worden verwacht en wat zij nodig hebben om goede verpleging en verzorging te leveren. Het kader helpt verpleegkundigen en verzorgenden zichtbaar te maken wat hun werk precies inhoudt en helpt cliënten en hun naasten om de juiste zorg te kiezen.

Leren en verbeteren

In het kwaliteitskader wordt niet alleen gekeken naar de inhoud van zorg, maar ook naar de organisatie van zorg en hoe beide aspecten zichtbaar worden. Daarnaast komt er aandacht voor hoe zorgaanbieders professionals kunnen ondersteunen. De nadruk komt te liggen op het continu leren en verbeteren van zorg. Niet alleen voor professionals, maar ook voor zorgaanbieders.

Verpleegkundigen en verzorgenden die in de wijk werken denken mee over de visie op wijkverpleging en kwaliteit van zorg en beschrijven wat zij nodig hebben om goede kwaliteit van zorg te kunnen leveren. Het kwaliteitskader wordt door V&VN opgesteld, samen met de Patiëntenfederatie, ActiZ, BTN en Zorgverzekeraars Nederland, in opdracht van Zorginstituut Nederland. Marieke Schuurmans, hoogleraar Verplegingswetenschap en Chief Nursing Officer, begeleidt als onafhankelijk voorzitter dit samenwerkingstraject.

Het concept kwaliteitskader wordt eind september aangeboden aan het Zorginstituut.

Lees meer

Over wijkverpleging.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)