Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld

  • 28 februari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_ambulance_3

Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is af. Hierin is met 11 partijen vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de spoedzorg in Nederland minimaal moet voldoen. Onder spoedzorg vallen de huisartsenspoedzorg, ambulancezorg, zorg geleverd door mobiele medische teams en de spoedeisende zorg in ziekenhuizen. Het Kwaliteitskader beschrijft hoe zij met elkaar samenwerken om de best mogelijke zorg te bieden.

V&VN heeft bij de totstandkoming van het Kwaliteitskader ingezet op het behoud van de ruimte voor taakherschikking. Dat is gelukt. De norm voor beschikbaarheid van de geriatrische expertise is nu vastgesteld op het niveau van de klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde (dus medisch specialistisch niveau).

Concreet betekent dit dat bij de beoordeling van een patiënt met specialistische geriatrische problematiek op de spoedeisende hulp, de dienstdoende arts of verpleegkundig specialist zo nodig een beroep kan doen op een klinisch geriater of internist ouderengeneeskunde. Deze specialist is 24/7 bereikbaar voor telefonische consultatie en 24/7 beschikbaar om de patiënt te zien voor het nemen van belangrijke beslissingen in de diagnostiek of behandeling. De beschikbaarheid kan ook regionaal worden georganiseerd.

Dat biedt ruimte voor taakherschikking, waardoor verpleegkundig specialisten in de geriatrie op basis van hun expertise volop kunnen worden ingezet op de spoedeisende hulp. Voorzitter Irma de Hoop van V&VN Verpleegkundig Specialisten: “Het is goed dat we erkend worden in onze deskundigheid en de ruimte krijgen om die voor onze patiënten in te zetten.”

Ook de V&VN-afdeling Intensive Care ziet het Kwaliteitskader als een mooie mijlpaal. Zo is de norm voor de SEH-verpleegkundige goed in het Kwaliteitskader opgenomen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)