Kamer bespreekt wet die verpleegkundigen en verzorgenden meer zeggenschap geeft

  • 17 maart 2022
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
MV180830 Venvn AMC T0I0617

De Tweede Kamer vergadert vandaag over een initiatiefwet van GroenLinks en de VVD die de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden over hun werk vergroot. V&VN steunt het wetsvoorstel van harte. V&VN-voorzitter Bianca Buurman: “Het is hoog tijd dat onze beroepsgroepen meer te zeggen krijgen over hun werk. Of het nu over de wijk, de SEH, het verpleeghuis of de GGZ gaat: wij staan eigenlijk het dichtstbij de mensen voor wie we zorgen. Het is tijd dat die positie op waarde wordt geschat.”

Het doel van de wet is dat de kwaliteit van de zorg in Nederland wordt verbeterd, dankzij invloed van verpleegkundigen en verzorgenden. Op het beleid dat op hun werkplek wordt gevoerd, maar ook op de versterking van de zorgverlening op zich. “Niemand weet beter wat een verpleegkundige of verzorgende nodig heeft dan de verpleegkundige of de verzorgende zelf,” zegt Bianca Buurman. “Benut die kennis.”

Kamerleden Corinne Ellemeet (GroenLinks) en Hayke Veldman (VVD, inmiddels afgezwaaid als Kamerlid) stelden vorig jaar vast dat de sector een extra zetje nodig had. Buurman: “De grootste vraagstukken die we in de zorg tegenkomen, liggen op het bord van de verpleegkundigen en verzorgenden. Die moet je samen met ons beantwoorden. Tijdens de coronacrisis merkte je al dat het beter ging: toen verpleegkundigen en verzorgenden vorig jaar aan de bel trokken omdat de herstelzorg een te zware wissel trok en er rust nodig was, werd er geredeneerd vanuit onze beroepsgroep. Terecht natuurlijk.”

De grootste vraagstukken die we in de zorg tegenkomen, liggen op het bord van de verpleegkundigen en verzorgenden.

De wetswijziging die GroenLinks en VVD voorstellen verplicht zorgaanbieders om verpleegkundigen en verzorgenden invloed te geven op hun dagelijks werk. Een harde stelselwijziging met strakke verplichtingen hebben ze daarbij niet voor ogen. Omdat alle zorgaanbieders aan deze eis moeten voldoen en een groot ziekenhuis anders werkt dan een klein verpleeghuis, is gekozen voor een ‘open norm’, wat wil zeggen dat zorgaanbieder de plichten op dit punt op hun eigen manier kunnen invullen. Dat is geen voortzetting van de huidige vrijblijvendheid: van de bestuurskamer tot op de werkvloer moet de inspraak van verpleegkundigen en verzorgenden aantoonbaar zijn. De controle is in handen van de IGJ. 

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)