Kabinet is gevallen: wat betekent dat voor de zorg?

  • 17 juli 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verpleegkundige Met Mondkapje In Gang Met Patient

Wat wordt er nu stilgelegd in de zorg en wat loopt door?

In principe loopt het door de bewindslieden ingezette zorgbeleid gewoon door. Door de val van het kabinet is het kabinet demissionair geworden. Dit betekent dat de ministers en staatssecretarissen geen nieuwe besluiten mogen nemen. De Tweede Kamer stelt na het zomerreces wel een lijst met zogenoemde controversiële onderwerpen samen. Dit zijn onderwerpen die gevoelig liggen en waarover mogelijke besluiten kunnen worden aangehouden.

De kans is bijvoorbeeld groot dat het stikstofdossier controversieel wordt verklaard. Dit kan gevolgen hebben voor de woningbouw, dus ook de woningbouw voor (kwetsbare) ouderen. Maar ook wetsvoorstellen die nog op behandeling wachten, kunnen vertraging oplopen. Bijvoorbeeld de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg.

Mag de Tweede Kamer nog wél besluiten nemen?

Het kabinet is afgetreden en is dus demissionair, maar de Tweede Kamerleden zijn gewoon missionair. Zij mogen wel besluiten nemen. Dus als er een meerderheid in de Tweede Kamer ontstaat rondom een dossier, kan hier besluit over genomen worden. Coalitiepartijen kunnen ineens een ander standpunt dan voorheen innemen, omdat zij niet meer vastzitten aan een regeerakkoord.

Welke stappen worden er genomen richting de verkiezingen?

Politieke partijen stellen al in de zomervakantie verkiezingscommissies in die verkiezingsprogramma’s gaan samenstellen. De verkiezingen worden 22 november gehouden. Na de verkiezingen gaat een informateur aan de slag om te komen tot een nieuwe regering.  

Komt er een nieuwe begroting bij Prinsjesdag?

Prinsjesdag gaat gewoon door maar wel met een beleidsarme begroting. Dat betekent dat bestaande programma’s worden gecontinueerd en voortgezet. Denk aan Zeggenschap in de zorg en het Investeringsakkoord Wijkverpleging. Maar het betekent ook dat er geen grote nieuwe investeringen komen tot het nieuwe kabinet na de verkiezingen weer aantreedt.

Verzorgende geeft cliënt in verpleeghuis eten
  • 10 juli 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen

Oproep aan volgend kabinet: ‘Prioriteer op ouderenzorg’

Het volgende kabinet moet investeren in de ouderenzorg en daar enorme spoed achter zetten. “Het is nu al vijf over twaalf. Kwetsbare zieke ouderen kunnen het verpleeghuis niet in als dat nodig is omdat er een tekort aan plekken is. Ook in de wijkverpleging zijn de problemen groot. De vergrijzing gaat zó snel. Het vorige kabinet heeft al wel dingen in gang gezet, maar het moet sneller willen we de crisis keren”, reageert V&VN-voorzitter Bianca Buurman op de val van het kabinet-Rutte IV afgelopen vrijdag.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd