Investeer meer in behoud personeel verpleeghuis

  • 12 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • Verzorgenden
Investeer Meer In Behoud Personeel Verpleeghuis

<strong>In het rapport ‘Thuis in het verpleeghuis’ ontvouwt minister Hugo de Jonge zijn plannen voor de verpleeghuissector. Er werd met spanning uitgekeken naar dit rapport, omdat het duidelijk maakt hoe de extra 2,1 miljard euro besteed wordt die de komende jaren beschikbaar is voor de verpleeghuizen. Dit geld is vooral bedoeld voor meer personeel – zo’n 10.000 fulltimers – maar zoveel mensen zijn er niet. Gelukkig pleit het rapport ook voor behoud van de mensen die nu zorg verlenen. V&VN vindt dat dat nog beter kan.

De bewoner of cliënt staat vanzelfsprekend centraal in de verpleeghuis-plannen van minister Hugo de Jonge, die binnen VWS de langdurige zorg onder zijn hoede heeft. De cliënttevredenheid moet dan ook gemeten worden in de resultaten. Dat geldt ook voor de medewerkerstevredenheid: die moet stijgen. Onder andere doordat verpleeghuizen aantoonbaar hun best doen om de administratielast te verminderen. Dat kunnen ze laten zien met een ‘merkbaarheidsscan’. In de gewenste resultaten staat dat als volgt vermeld:

Jaarlijks dalen de ervaren administratieve lasten zodat bewoners merken dat de zorgverleners meer tijd voor ze hebben. Dit blijkt uit: 1. een hogere medewerkerstevredenheid en een hogere cliënttevredenheid; 2. een manier om de daling van de administratieve lasten in beeld te brengen. Dit heet de merkbaarheidsscan; 3. een overzicht van geschrapte regels en opgeruimde administratieve lasten binnen zorgorganisaties.

Een prima uitgangspunt: meer tijd voor cliënten. Concrete doelen of voorwaarden staan er echter niet in het rapport. Anders gezegd: hóe tevreden cliënten en medewerkers moeten zijn, of hoeveel overbodige administratie moet verdwijnen, is aan de organisatie zelf. Dat is te vrijblijvend, vindt V&VN. Ook is er helaas niets opgenomen over invloed van verpleegkundigen en verzorgenden in de organisatie. Het programma Excellente Zorg van V&VN, dat aantoonbaar de kwaliteit van zorgorganisaties verbetert, wordt alleen genoemd als een mogelijkheid, maar niet geadviseerd als middel om de gewenste resultaten te bereiken. Jammer, omdat er al veel ervaring in (o.a.) verpleeghuizen is met dit programma. Daaruit blijkt dat uitstroom en ziekteverzuim dalen en de tevredenheid van zowel cliënten als zorgprofessionals stijgt. Overigens worden ook de ambassadeurstrajecten van V&VN genoemd als positieve ontwikkeling.

Uit eerder onderzoek van Berenschot naar oplossingen voor de personeelstekorten in de zorg (nov. 2017), blijkt dat goed werkgeverschap en een strategische personeelsplanning voor de lange termijn doorslaggevend zijn om mensen te behouden en binnen te halen in een instelling. Helaas wordt dat in dit rapport hooguit indirect benoemd. Weliswaar moeten verpleeghuizen sinds kort hun personeelssamenstelling openbaar maken, maar daar blijft het bij. Juist de mensen op de vloer, die hun cliënten goed kennen, kunnen aangeven wat er nodig is en wat de beste functiemix is. Kortom ‘Thuis in het Verpleeghuis’ is een mooie basis voor het toekomstig beleid, maar het kán ook in een la verdwijnen zonder echte concrete resultaten op te leveren. En dat zou een gemiste kans zijn.

Uitgangspunten voor het verpleeghuis-beleid van VWS, zijn het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de Leidraad Personeelssamenstelling, die op dit moment wordt verwerkt tot een formele Handreiking. Overigens heeft VWS aangegeven dat het geld dat niet op de goede wijze wordt geïnvesteerd in personeel wordt teruggehaald. 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)