Internetconsultatie Ambulancewet: geef je mening over ministeriële regeling en houtskoolschets

  • 9 juli 2020
  • Nieuwsbericht
  • Ambulancezorg
Ambulance ANP
Foto © Peter Hilz (ANP)

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel ambulancevoorzieningen. Tijdens de zomer loopt een internetconsultatie naar twee bijbehorende documenten: de ministeriële regeling én de houtkoolschets acute zorg. Jan Hoefnagel, voorzitter van V&VN Ambulancezorg, roept alle collega’s op te reageren: "Het is belangrijk dat zo veel mogelijk collega’s zich hierover uitspreken. Niks over ons zonder ons." Hoefnagel wil de reacties van de ambulancecollega’s bundelen en gezamenlijk reageren: “Samen staan we sterk. Laat ons daarom voor 15 augustus weten wat je van de schets en de regeling vindt. Dat kan door een mail te sturen naar voorzitter.ambulancezorg@venvn.nl.”

V&VN Ambulancezorg wil de binnenkomende reacties bundelen en de gezamenlijke concept-reactie vervolgens voorleggen aan de achterban. Daarna kan de gezamenlijke reactie naar het ministerie van VWS. Meer info volgt uiterlijk 15 augustus.

Toekomst acute zorg

De houtskoolschets acute zorg is een discussiestuk over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. De samenleving verandert, en daar moet de acute zorg op inspelen. In dit stuk wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien. De houtskoolschets wordt gebruikt om de vernieuwde inrichting van de acute zorg verder vorm te geven. De consultatiepagina van VWS vind je hier: www.internetconsultatie.nl/houtskoolschets_acute_zorg.

Regeling ambulancevoorzieningen

In de ministeriële regeling ambulancevoorzieningen worden eisen gesteld aan de Regionale Ambulancevoorzieningen (RAV’s) met het oog op de kwaliteit, beschikbaarheid en de tijdigheid van de ambulancezorg. In de regeling worden de rollen van de BMH (bachelor medisch hulpverlener), de PA (physician assistant) en de verpleegkundig specialist uitgewerkt. Daarnaast wordt geregeld welke vormen van ambulancezorg niet zijn voorbehouden aan de RAV’s en worden eisen gesteld aan deze vormen van ambulancezorg. De consultatiepagina van VWS vind je hier: www.internetconsultatie.nl/ambulancezorgvoorzieningen.

Wat doet de politiek?

Volg onze lobbyist op Twitter via @FrancisBolle, voor de laatste politieke ontwikkelingen.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)