“Ineens minder doen, dat is gek!”

  • 15 februari 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen
Bernhoven_verpleegkundigen

Onderzoekers van IQ healthcare van het Radboudumc presenteerden in juli 2017 de Beter Laten lijst: een lijst met 66 handelingen waarvan bewezen is dat je ze beter kunt laten. Zij onderzochten daarvoor 125 verpleegkundige richtlijnen. Handelingen die zij vonden, zijn bijvoorbeeld het niet plakken van pleisters op al gesloten operatiewonden of het niet plaatsen van een katheter bij decubitus en incontinentie.

Hoe gaat het nu acht maanden later in de praktijk, sinds de lijst is verschenen? Wat doen organisaties? We vragen het Hester Vermeulen, hoogleraar bij het Radboudumc, een van de hoofdonderzoekers van het project. “We zien dat organisatie op heel verschillende manieren met de lijst aan de slag gaan. Sommige koppelen het aan Evidence Based Practice (EBP), anderen koppelen het aan schrapsessies, en weer anderen maken de link met de arbeidsmarktproblematiek,” aldus Vermeulen. Vaak is de Verpleegkundige Adviesraad (VAR) de partij die de lijst onder de aandacht brengt.

Schrapsessies

“Het is mooi om te zien dat er zoveel verschillende invalshoeken zijn. We zien tot nu toe ook dat vooral ziekenhuizen met de lijst aan de slag gaan. In het Haga ziekenhuis en Bernhoven zijn al concrete projecten geweest, en daar blijven ze ook echt alert bezig met het steeds alert blijven op tijd voor zinnige zorg. Veel andere ziekenhuizen starten nu. In het Spaarne ziekenhuis hangen bijvoorbeeld alle verpleegafdelingen vol met de tips vanuit de Beter Laten lijst, en starten ze binnenkort met schrapsessies. En ook in het Maasstad ziekenhuis en het BovenIJ starten projecten.

“Natuurlijk horen we ook wel eens: "dat hebben jullie mooi bedacht in de ivoren toren, maar dat doen we al lang niet meer". Ook horen we dat mensen het wel heel herkenbaar vinden. "Wat erg, dat heb ik allemaal ooit geleerd en gedaan. Sommige doe ik nog steeds want het is best wennen om het niet meer te doen." Dat kan natuurlijk want de zorg verandert razendsnel en soms lukt het niet makkelijk om te veranderen, zeker niet als het heel druk is. Dan is het belangrijk om te focussen op dat Beter Laten helpt om meer tijd voor zorg te maken en je af te vragen wat je herkent in je eigen praktijk. En je altijd bewust te blijven van eventuele nieuwe kennis over essentiële zorg en je daarin blijft bijscholen.”

Vermeulen vervolgt: “Daarnaast zal gedragsverandering altijd een uitdaging zijn. Dat is nu eenmaal een van de moeilijkste dingen die er is. Daarom is het belangrijk met z’n allen scherp te blijven op wat zinnig is, wat heeft waarde voor mijn patiënt, mijn team of mijn organisatie. Ik vind het zelf in elk geval heel mooi dat we nu zo’n concrete koppeling kunnen maken tussen wetenschap en praktijk.”

Meer weten?

Ga naar venvn.nl/beterlaten

Beter Laten is een samenwerkingsproject van V&VN en IQ healthcare, mogelijk gemaakt door ZonMw

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!