Indicatoren basisveiligheid: tijd voor praktijktest

  • 16 oktober 2017
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
Medicijnen Pillen Dispenser

Verenso (de beroepsvereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde) en V&VN werkten de afgelopen maanden hard samen met verpleegkundigen, verzorgenden en specialisten ouderengeneeskunde om indicatoren voor basisveiligheid te ontwikkelen. Deze indicatoren zijn bedoeld om informatie te geven over de basisveiligheid in een verpleeghuis en zijn onderdeel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. De indicatoren zijn nu klaar om getest te worden.

Kunnen leren en verbeteren

Het gaat om indicatoren op vier onderwerpen: decubituspreventie, medicatieveiligheid, preventie acute ziekenhuisopnamen en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Bij de ontwikkeling van de indicatoren stond voorop dat ze leren en verbeteren op de werkvloer mogelijk moeten maken, dat ze geen extra administratieve lasten mogen opleveren en dat ze zijn bruikbaar moeten zijn voor risico gestuurd toezicht door de IGZ.

Klaar voor de praktijk

De in totaal 7 conceptindicatoren zijn nu klaar voor een test in de praktijk. Je kunt deze hier bekijken. De komende periode worden de indicatoren getest bij minimaal 50 zorgorganisaties. De test is bedoeld om te onderzoeken of de conceptindicatoren ook daadwerkelijk die informatie geven waarmee teams kunnen leren en verbeteren. Ook wordt gekeken of de indicatoren eventuele registratieproblemen bij zorgorganisaties opleveren. Zo nodig worden de indicatoren dan aangepast. In 2018 zijn de indicatoren klaar om breed gebruikt worden. Eind 2018 wordt nogmaals gekeken of de informatie die de indicatoren geven ook echt die informatie oplevert die zorgprofessionals nodig hebben om de zorg te verbeteren.

Meer weten

Website Verenso
Overzicht conceptindicatoren basisveiligheid (PDF)

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)