Inbreng V&VN bij zorg-akkoorden: ook in jouw belang

  • 19 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Sonja Kersten 3

Deze weken staat mijn agenda letterlijk vol met overleggen om te komen tot akkoorden in de zorg. Deelakkoorden zijn het. Voor de medisch specialistische zorg, de GGZ, de wijkverpleging. Ik zit bij deze overleggen aan tafel omdat onze beroepsgroep nu eenmaal overal werkt en bij betrokken is. Het is niet voor het eerst en ik begrijp dat het zo werkt, maar wat is het ingewikkeld dat we praten in sectoren terwijl we overkoepelende problemen én kansen hebben. Denk aan de arbeidsmarkt-problematiek, verminderen van de registratielast en de beweging om vanuit de patiënt te denken, dus: juiste zorg bieden op de juiste plaats.

Er is weliswaar geld beschikbaar om de problemen aan te pakken en de kwaliteit te verbeteren. Maar omdat we de zorg nu eenmaal zo hebben ingericht, moet dat per sector worden besproken en uit-onderhandeld. Ik breng elke keer opnieuw namens jullie kwaliteitsverbetering van de zorg ter sprake, want het geld moet uitgegeven worden aan de goede dingen. Maar lastig is het wel, want het effect moet in deelakkoorden zichtbaar worden.

Voorlopig heeft het geld voor de zorg dus nog ‘schotten’ terwijl we met z’n allen toe willen naar een ander model. De patiënt centraal, efficiënte steun en zorg, liefst thuis of in de directe omgeving en pas als het echt niet anders kan naar het ziekenhuis of een andere zorginstelling. Plus: een netwerk van professionals die samenwerken vanuit de verschillende sectoren. Juist verpleegkundigen en verzorgenden spelen een belangrijke rol bij deze gewenste kanteling in de zorg. Ik ben heel blij dat ik op regionaal niveau al voorbeelden zie van die beweging. Het kan dus wel.

Maar zo lang we daar nog niet zijn, zitten de partijen op landelijk niveau per sector om de tafel om te bespreken hoe het beschikbare geld slim en effectief kan worden belegd. Op mijn lijstje staan vaste onderwerpen:meer geld voor preventie, voor onderbouwing van het verpleegkundige vak, voor het definiëren van de uitkomsten van zorg. Functiedifferentiatie en door-, bij- en nascholing. Dat is ook relevant voor het behouden van verpleegkundigen en verzorgenden.

Gelukkig is er gehoor: iedereen begrijpt dat investeren in verpleegkundigen en verzorgenden nodig is om de boel goed draaiende te houden. In het akkoord over de medisch specialistische zorg verwacht ik bijvoorbeeld afspraken over het opleiden van meer verpleegkundig specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen.

We zijn er nog niet; de meeste akkoorden zijn nog niet rond, dus de overleggen blijven nog even op de agenda. Ondertussen blijf ik nadenken en met mensen praten over de weg naar ‘ontschotting’ in de zorg én aan de landelijke overlegtafels.’

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.