IGJ rapport 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2016'

  • 4 april 2018
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Ziekenhuis_gang

<strong>De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) publiceerde deze week het rapport 'Het Resultaat Telt Ziekenhuizen 2016'. Dit onderzoeksrapport geeft de scores weer van alle ziekenhuizen in Nederland op verschillende kwaliteitsindicatoren. Door de analyse wordt duidelijk waar de risico’s liggen. Bij de verschillende ziekenhuizen, maar ook bij de hele sector. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd past de inspecties aan op basis van de uitkomsten.

V&VN is één van de partijen waarmee de inspectie de indicatoren heeft opgesteld. Naast V&VN werkten ook de Federatie Medisch specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) mee aan het tot stand komen van de kwaliteitsindicatoren.

IGJ wil eerdere en directere feedback aan ziekenhuizen en zorgverleners over kwaliteitsindicatoren

Niet afrekenen maar bespreken

Thema dit jaar van het rapport is ‘het gesprek over uitkomsten’. Het gaat niet om afrekenen op basis van uitkomsten, maar dat uitkomsten aanleiding zouden moeten zijn voor het aangaan van het gesprek met elkaar over kwaliteit van zorg en aanleiding tot inzetten kwaliteitsverbetering. De IGJ concludeert dat de terugkoppeling van de uitkomsten nog niet optimaal is. Er is behoefte aan een vorm die makkelijker, en voor een breder publiek, inzicht geeft in de ontwikkeling van de kwaliteit van zorg. Daarnaast is het proces van het aanleveren van scores tot terugkoppeling van de resultaten te lang. Hierdoor is er geen goede feedback naar zorgverleners en ziekenhuizen. V&VN vindt het heel belangrijk dat deze terugkoppeling verbetert, zodat er van de uitkomsten kan worden geleerd. Komend jaar zal de IGJ samen met de samenwerkingspartners afspraken maken over de doorontwikkeling van ‘Het Resultaat Telt’.

Wat kun jij met dit rapport?

Kwaliteit kun je alleen samen verbeteren. Krijg je in jouw organisatie terugkoppeling van de uitkomsten van de kwaliteitsindicatoren van de IGJ? Nodig, om hier meer inzicht in te krijgen, eens een kwaliteitsmedewerker uit in jouw team en vraag naar de resultaten van jullie ziekenhuis. Vraag vooral naar die uitkomsten waar je als verpleegkundige of verzorgende invloed op hebt. Wat zeggen deze uitkomsten? Zijn het onderwerpen waar jullie al goed mee aan de slag zijn? Kun je er een aspect uitlichten dat meer aandacht van jullie als team vraagt? Werken aan kwaliteitsverbetering vraagt om informatie en reflectie. Informatie vanuit de organisatie naar jullie maar ook informatie en reflectie van het team zelf. Hoe verlenen jullie de zorg? Wat is goed, wat kan anders, waar ontstaan risico’s, wat kan beter. Daarnaar kijken maakt jezelf als team, en je organisatie sterker.

Interessante thema's in het rapport waar je als verpleegkundige invloed op uit kunt oefenen zijn bijvoorbeeld: wondzorg, ondervoeding, delirium, ziekenhuisbrede pijnmeting en continuïteit in de oncologische keten.

Meer informatie: Rapport: Het resultaat telt ziekenhuizen 2016

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)