Hoofdbehandelaar wordt regiebehandelaar in de herziene handreiking over samenwerken in de zorg

  • 14 juli 2022
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Collega's Overleg

In de herziene Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerken in de zorg is een belangrijke wijziging doorgevoerd. Voortaan wordt niet meer gesproken over hoofdbehandelaar, maar over regiebehandelaar. En dat kan niet alleen een arts, maar óók een verpleegkundige of verpleegkundig specialist zijn. “Deze handreiking helpt onze beroepsgroep om het in de praktijk beter te regelen”, zegt verpleegkundig specialist Inge Rinzema, voorzitter van V&VN VS.

De handreiking volgt met de wijziging een uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (CTG) uit januari 2021. Toen besloot het CTG om de taken en verantwoordelijkheden van zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt anders te omschrijven. Er wordt niet langer gesproken over een hoofdbehandelaar, maar over een regiebehandelaar. Tot voor kort werd de hoofdbehandelaar gezien als eindverantwoordelijk voor de behandeling van een patiënt. Vanwege de toegenomen complexiteit van de zorg, die soms door zorgverleners van verschillende instellingen wordt verleend, is meer flexibiliteit nodig. De uitgangspunten van deze uitspraak zijn in de herziene handreiking verwerkt. Deze herziene handreiking benoemt en verduidelijkt de randvoorwaarden en vervangt de handreiking uit 2010.

Moederdocument

“Je kunt de handreiking zien als een moederdocument onder alle richtlijnen”, legt Inge Rinzema uit. “Daarom is het zo belangrijk dat de rol van regiebehandelaar in deze handreiking is vastgelegd. Dat is goed voor de positie van verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen in de uitoefening van ons vak. De hoofdbehandelaar was eindverantwoordelijk en vaak een arts. De handreiking doet recht aan de staande praktijk waar die rol van regiebehandelaar dikwijls al vervuld wordt door een verpleegkundig specialist. De patiënt is daarbij gebaat, want wij zijn opgeleid om medische behandeling te combineren met verpleegkundige zorg. Zo krijgt de patiënt passende zorg.”

Gedeelde verantwoordelijkheid

Uitgangspunt is dat iedere zorgverlener een eigen professionele verantwoordelijkheid draagt voor het eigen (medisch) handelen. In gevallen waarin twee of meer zorgverleners betrokken zijn bij de behandeling van een patiënt, heeft elke zorgverlener een eigen professionele verantwoordelijkheid. In complexere gevallen is het van belang dat één van hen overzicht houdt over het geheel. Ze wijzen dan zelf één van hen als regiebehandelaar aan. Het accent ligt hierbij op het beleggen van de verantwoordelijkheid voor de regie van de zorg en het aanwijzen van een vast aanspreekpunt voor de patiënt.

De ‘Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2022)’ wordt onderschreven door de KNMG, de brancheverenigingen ActiZ, de Nederlandse GGZ, InEen, GGD GHOR Nederland, NFU en NVZ en de beroepsverenigingen NVAVG, KNGF, KNMP, KNMT, KNOV, NAPA, NIP, NVGzP, NVvTG, V&VN en NVBMH en door Patiëntenfederatie Nederland.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)