Hoe verder na de Wet BIG-II? Spreek je uit!

 • 14 januari 2020
 • Nieuwsbericht
 • Beroepsprofielen
 • V&VN Algemeen
Verpleegkundigen Inspraak

V&VN-leden kunnen zich de komende weken uitspreken over een voorstel hoe verder als V&VN na het intrekken van de wet BIG II. De kern: V&VN neemt afscheid van beroepsdifferentiatie. V&VN pakt het initiatief in de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel voor het verpleegkundig beroep. V&VN vindt dat functiedifferentiatie voor verpleegkundigen moet zijn gebaseerd op opleiding, competenties én werkervaring. Verpleegkundigen moeten in hun organisatie een prominente rol hebben bij functiedifferentiatie. V&VN zal desgevraagd ondersteuning bieden aan verpleegkundigen die daarmee te maken krijgen. V&VN gaat zich sterk maken voor betere samenhang en aansluiting tussen de verschillende opleidingen.

Hier vind je een interview met Gerton Heyne en Conny van Velden, bestuurders a.i. van V&VN, waarin zij een toelichting geven op onderstaand voorstel.

Voorstel in 5 uitspraken

 1. V&VN houdt zich niet meer bezig met beroepsdifferentiatie van het verpleegkundig beroep. Daarvoor is te weinig steun onder verpleegkundigen.
  Beroepsdifferentiatie in de betekenis van het wettelijk vastleggen van twee verpleegkundige beroepen, één op mbo-niveau en één op hbo-niveau, is van de baan. Uit de peiling die V&VN gehouden heeft onder leden blijkt dat de steun voor beroepsdifferentiatie gering is. V&VN houdt zich daarmee dus niet meer bezig.

 2. V&VN vindt dat functiedifferentiatie gebaseerd moet zijn op opleiding, competenties én werkervaring.
  Vormen van functiedifferentiatie bestaan al, zoals de verschillende specialisaties binnen het verpleegkundig beroep. Ook voor de niet gespecialiseerde, algemeen verpleegkundigen kan functiedifferentiatie – mits goed vormgegeven – bijdragen aan de kwaliteit van verpleegkundige zorg. V&VN vindt dat functiedifferentiatie voor die algemeen verpleegkundigen dan moet zijn gebaseerd op opleiding, competenties en werkervaring. Differentiatie vergroot de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling binnen het beroep. En het kan een bijdrage leveren aan het behoud van verpleegkundigen, omdat zij dát kunnen doen wat in overeenstemming is met hun opleiding, competenties, talenten en ambities.

 3. V&VN vindt dat verpleegkundigen in hun organisatie een prominente rol moeten hebben bij functiedifferentiatie. Als verpleegkundigen daarbij om ondersteuning vragen, zal V&VN die bieden.
  V&VN is van mening dat verpleegkundigen een prominente rol moeten hebben bij functiedifferentiatie. De dialoog hierover – tussen verpleegkundigen onderling, met andere beroepsgroepen (bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegkundig specialisten) en tussen verpleegkundigen en werkgevers – moet vooral dáár plaatsvinden waar het aan de orde is: bij hen in de organisatie. Als verpleegkundigen daarbij om ondersteuning vragen, zal V&VN die bieden.

 4. V&VN  neemt het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuw, verbindend en toekomstbestendig beroepsprofiel voor de verpleegkundige om de bestaande profielen te vervangen.
  In 2016 heeft minister Schippers beroepsprofielen voor de mbo-opgeleide en de hbo-opgeleide verpleegkundige vastgesteld. Deze zouden in de wet BIG II in twee verpleegkundige beroepen worden verankerd. Met het niet doorgaan van de wet vervalt de noodzaak van twee verschillende verpleegkundige beroepsprofielen. V&VN neemt daarom het initiatief voor de ontwikkeling van een nieuw profiel, met maximale betrokkenheid van verpleegkundigen. We kunnen niet zonder een beroepsprofiel dat op steun kan rekenen van de beroepsgroep.

 5. V&VN wil dat de verschillende opleidingen beter op elkaar aansluiten. Daar gaan we ons hard voor maken.
  Verpleegkundigen worden nu op twee niveaus opgeleid. Dat stellen we niet ter discussie. Wel zien wij dat er te weinig samenhang is tussen deze onderwijsroutes. Dat geldt ook voor de aansluiting op de  vervolgopleidingen. V&VN gaat zich inzetten voor een betere samenhang en aansluiting tussen de verschillende opleidingen.
Hoe verder na Wet BIG-II voorstel - Infographic

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)