Hoe signaleer je huiselijk geweld of kindermishandeling?

  • 28 november 2018
  • Nieuwsbericht
  • Academie
  • Maatschappij & Gezondheid
Kindermishandeling

Nieuwe factsheets bieden ondersteuning aan professionals

Als verpleegkundige of verzorgende kun je verschillende vormen van geweld tegenkomen. Om ervoor te zorgen dat iedereen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werkt, weet hoe specifieke vormen van geweld gesignaleerd kunnen worden, hebben ruim vijftig organisaties hun kennis en expertise gebundeld. Het resultaat: meer dan 25 factsheets voor professionals. 

Er bestaan verschillende typen huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo kan er sprake zijn van (ex-)partnergeweld, kind-oudergeweld, ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg of online seksuele intimidatie. Iedere vorm van geweld kent specifieke signalen, risicofactoren en doorverwijsoverwegingen. Daarom is er voor elk type geweld een factsheet ontwikkeld. Zo heb je als professional snel de juiste informatie voor handen.

Meldcode

De nieuwe factsheets bieden praktische tips bij het signaleren van geweld en bij wat te doen wanneer je als professional signalen tegenkomt. Ook geven de factsheets een aanzet tot handelen voor alle beroepsgroepen die met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken.

Unieke samenwerking

“Het project genereert vooral extra aandacht voor die groepen slachtoffers van geweld die wel aandacht verdienen, maar dat vaak niet genoeg krijgen,” vertelt Rik Viergever, projectleider bij CoMensha - het landelijk Coördinatiecentrum tegen Mensenhandel - dat het gezamenlijk project heeft geïnitieerd. “Een belangrijk onderdeel van dit project is de brede betrokkenheid van organisaties met expertise op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling en van beroepsverenigingen van professionals die de factsheets gaan gebruiken.”

Ook V&VN is betrokken geweest bij de totstandkoming van de factsheets. Monique Römkens, projectleider V&VN Meldcode Huiselijke Geweld en Kindermishandeling: “Dit gaat verpleegkundigen en verzorgenden helpen in het gebruik van de V&VN meldcode met afwegingskader. Het helpt zorgprofessionals in het vroegtijdig signaleren en bieden van ondersteuning aan cliënten. Daardoor zijn we in staat stappen te zetten in de ambitie Geweld hoort nergens thuis.”

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)