Het Kennisinstituut V&VN officieel geopend

  • 14 maart 2024
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Proostmoment
Van links naar rechts: V&VN-directeur Femke Teeling, bestuurslid Catharina van Oostveen, hoofd Kennisinstituut V&VN Astrid Ventevogel en voorzitter Bianca Buurman

V&VN-voorzitter Bianca Buurman heeft donderdag 14 maart in Utrecht het Kennisinstituut V&VN officieel geopend. Bij de opening, waar tientallen genodigden aanwezig waren, zei Buurman: “Met het Kennisinstituut zorgen we voor ontwikkeling van de juiste kennis én dat verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zich met die kennis gesteund voelen in de dagelijkse praktijk. Zo werken we aan het versterken van de kwaliteit van de zorg en aansluiting bij cliënten en hun naasten.”

Bij de officiële opening sprak V&VN-bestuurslid en portefeuillehouder Wetenschap, Catharina van Oostveen, over het Kennisinstituut V&VN als een belangrijke stap in het positioneren van de verpleegkundige beroepsgroepen. “Een eigen kennisbasis die continu wordt doorontwikkeld, betekent: weten waar je van bent en waar je het verschil maakt. Dat is belangrijk voor zeggenschap over de inhoud van het verpleegkundig vak.”

Richtlijnen

Buurman zei het ook van groot belang te vinden dat de richtlijnen worden gebruikt. “Een richtlijn van tweehonderd bladzijden zullen maar weinig mensen lezen. Daarom besteden we veel aandacht aan het gebruik ervan in de dagelijkse praktijk.”

Van Oostveen voegde daaraan toe: “Verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten bepalen zelf welke kennis wordt ontwikkeld en zijn betrokken bij het ontwikkelen van die kennis. Zo zorgen we ervoor dat de producten die het Kennisinstituut oplevert, aansluiten bij de behoeften in de praktijk.”

Videoboodschap

Minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelde in een videoboodschap dat het mooi is dat periodiek aan de achterban wordt gevraagd wat ze nodig hebben en waar de kennislacunes zitten. “Zo werken we samen aan de beste zorg voor de mensen die dit zo hard nodig hebben.”

Het Kennisinstituut V&VN wordt de komende jaren uitgebouwd tot dé centrale plek waar verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten kennis en producten kunnen ophalen en delen. Die kennis en producten, zoals richtlijnen en handreikingen, gaan hen helpen bij het leveren van passende zorg zo dicht mogelijk bij huis, bij de inzet van nieuwe technologieën en bij het integreren van al die kennis in het verpleegkundig handelen.

Na de zomer worden de kennis- en ontwikkelagenda gelanceerd. Ook zal een app beschikbaar komen. Alle beschikbare informatie is op dit moment te vinden via de website van het Kennisinstituut V&VN.

Kennisinstituut V&VN Magazine 3 2023

Meer over het Kennisinstituut V&VN

Lees hier het interview met V&VN-bestuurder Catharina van Oostveen over het Kennisinstituut V&VN in V&VN Magazine 3-2023.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd