"Het gaat om opleiding, competenties én ervaring"

  • 14 januari 2020
  • Nieuwsbericht
  • Beroepsprofielen
  • V&VN Algemeen
Conny Gerton

V&VN-leden kunnen zich de komende drie weken in een peiling uitspreken over hoe verder na de wet BIG II. Gerton Heyne en Conny van Velden, bestuurders a.i. van V&VN, hebben hier een voorstel voor gedaan. Lees hieronder hun toelichting daarop.

Wat is jullie voorstel in het kort?

Gerton: “V&VN neemt afscheid van beroepsdifferentiatie. V&VN  neemt het initiatief in de ontwikkeling van een nieuw beroepsprofiel voor het verpleegkundig beroep. V&VN vindt dat functiedifferentiatie moet zijn gebaseerd op opleiding, competenties én werkervaring. Verpleegkundigen moeten in hun organisatie een prominente rol hebben bij functiedifferentiatie. V&VN zal desgevraagd ondersteuning bieden aan verpleegkundigen die daarmee te maken krijgen. V&VN gaat zich sterk maken voor betere samenhang en aansluiting tussen de verschillende opleidingen”.

Jullie voorstellen zijn nog niet helemaal uitgewerkt. Wanneer gaan jullie dat doen?

Gerton: “We zetten in ons voorstel een koers uit, een richting. Als de leden ons voorstel steunen, zullen we het verder uitwerken. We denken nu aan aan maart of april.”

Wat is het verschil met het oude standpunt van V&VN?

Conny: “Van de zomer ging het om differentiatie voor algemeen verpleegkundigen puur op grond van opleiding. Het is duidelijk dat daar onvoldoende steun voor is. Wij vinden dat je breder moet kijken. Kennis, ervaring, competenties, (vervolg-)opleidingen en bij-en nascholing, het moet allemaal meetellen. We gaan in de peiling nu toetsen of onze leden daar ook zo naar kijken.”

Wat als organisaties doorgaan met functiedifferentiatie puur op basis van  opleiding?

Gerton: “Ik zou als eerste willen weten: wat vinden de verpleegkundigen die daar werken daar zelf van? Hebben verpleegkundigen onderling hier een goed gesprek over gehad? Zitten ze aan tafel en hebben ze een prominente rol bij de invoering? Is naar die verpleegkundigen geluisterd? Dat zijn de vragen waar het om draait.”

En als verpleegkundigen daar geen  prominente rol bij spelen?

Gerton: “Dat zou onwenselijk zijn. Als verpleegkundigen dan bij V&VN aankloppen, zullen wij doen wat we kunnen om ze te helpen een stevige plek aan tafel te krijgen. En we gaan en blijven het belang van zo’n prominente rol van verpleegkundigen ook nadrukkelijk bepleiten bij de verschillende werkgeversorganisaties. En dat geldt natuurlijk ook voor verzorgenden en verpleegkundig specialisten.”

Vinden jullie het spannend wat de leden zullen vinden?

Conny: “Natuurlijk! Ik heb de afgelopen tijd geregeld wakker gelegen. Zo veel en zo uiteenlopende meningen, hoe breng je dat samen? Maar ik denk ook: we willen allemaal zo goed mogelijk samenwerken in het belang van onze patiënten. Daar moeten we elkaar op kunnen vinden.”

Hoe is jullie voorstel tot stand gekomen?

Gerton: “Wij hebben  de afgelopen maanden gesproken met mensen van binnen en van buiten V&VN, om tot ons voorstel te komen. Wie we ook spraken, we vroegen: hoe vind jij dat V&VN verder moet met dit onderwerp?”

Wat zeiden de mensen die jullie spraken?

Gerton: “We hoorden vaak: vormen van functiedifferentiatie bestaan gewoon al. Kijk alleen al naar de verschillende specialismen binnen het verpleegkundig beroep. En er werd gezegd: pak de thema’s op die verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten met elkaar verbinden. En daar zijn er meer dan genoeg van.”

Welke thema’s zijn dat?

Conny: “Behoud van verpleegkundigen, werkplezier, professionalisering, een leven lang leren, professionele autonomie, invloed en zeggenschap. Stuk voor stuk zaken die nodig zijn om de best mogelijke zorg te bieden. Dat is waar het uiteindelijk om gaat. En er moet op dat vlak echt nog een hele hoop gebeuren.”

Gaat dit voorstel ook over verzorgenden en andere beroepsgroepen?

Conny: “We spreken over differentiatie en andere ontwikkelingen in het verpleegkundig beroep omdat de discussie rond de wet BIG II vooral daarover ging. Maar het gaat natuurlijk verder dan dat. Kwaliteit van zorg is daarnaast vooral gebaat bij goede samenwerking en afstemming tussen helpenden, verzorgenden, verzorgenden IG en verpleegkundig specialisten. We werken immers nauw met elkaar samen.”

Zijn er ook nog andere ontwikkelingen van belang?

Gerton: “Twee zaken kunnen gevolgen hebben voor de positionering en professionalisering van het verpleegkundig beroep. Minister Bruins wil het komende half jaar samen met het zorgveld kijken hoe de Wet BIG toekomstbestendig kan worden gemaakt. Hij wil daar het recente advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bij betrekken. De Raad zegt dat je ook zou kunnen uitgaan van bekwaamheden. Dat sluit aan bij onze peiling uit september. Onze leden gaven daar massaal de boodschap af: houd rekening met kennis én ervaring.”

“Minister Bruins heeft ook € 5 miljoen ter beschikking gesteld voor een  wetenschappelijk onderzoek naar functiedifferentiatie. Het onderzoek kan helpen helder te krijgen wanneer het wel werkt, en wanneer niet. Is het geschikter voor de ene sector of soort patiënten dan voor de andere?

Daarover bestaan veel verschillende opvattingen. Het onderzoek kan helpen een gedeeld beeld te krijgen. Het lijkt ons logisch dat je als beroepsvereniging op beide zaken – wet en onderzoek – invloed wilt uitoefenen.”

Lees hier met wie Gerton en Conny in aanloop naar hun voorstel hebben gesproken.

LET OP: de mail met de uitnodiging om deel te nemen aan de peiling wordt naar ruim 105.000 leden verstuurd. Om ervoor te zorgen dat dit goed gaat, wordt de mailing stapsgewijs verstuurd. Dit betekent dat sommigen de mail al hebben ontvangen en dat dit voor anderen nog even kan duren. Mogelijk ontvang je de mail pas morgen. Heb je de mail dan nog niet ontvangen, stuur dan een mail naar communicatie@venvn.nl.

Heb je vragen? Een opmerking? Of wil je graag iemand spreken over het V&VN-voorstel? Maak dan een afspraak voor het telefonisch spreekuur of mail naar hoeverder@venvn.nl?

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)