‘Het draait allemaal om aandacht’

  • 27 november 2018
  • Nieuwsbericht
  • Excellente zorg
  • V&VN Algemeen
Ouderenzorg_handen_troost

Hoe bied je als verpleeghuis zorg die echt is afgestemd op de behoeften van bewoners? Bij de DrieGasthuizenGroep in Arnhem waren ze daar sinds een ingrijpende verbouwing druk mee bezig. Over deelname aan de pilot personeelssamenstelling hoefden ze dan ook niet lang na te denken. Klaasje Oosterhuis, verpleegkundige en teamleider op locatie De Beuk: “We zijn met de bewoners, hun familie en de medewerkers in gesprek gegaan over de manier van werken. Waar liggen de behoeften? Hoe kunnen we het samen anders en beter organiseren? Uiteindelijk draait het allemaal om aandacht, om gezien en gehoord worden.”

Handreiking helpt gesprek

Klaasje en haar collega’s wilden onderzoeken hoe ze per bewonersgroep en team de beste mix van medewerkers konden realiseren. De reflectiemethode ‘Plussen’ hielp daarbij: “Het helpt echt om met elkaar de behoeften van de bewoners beter in kaart te brengen. En om op basis daarvan invulling te geven aan de zorg en ondersteuning die nodig is,” aldus Klaasje. “Dat wisselt natuurlijk steeds, bewoners komen en gaan. Dus moet je het gesprek met elkaar blijven voeren. Je moet steeds opnieuw met elkaar bepalen wat en wie je nodig hebt.”

Je moet steeds opnieuw met elkaar bepalen wat en wie je nodig hebt

Haar collega André Harinck, woonzorgmanager, valt haar bij: “Deelname aan de pilot stelde ons voor de vraag wie nu eigenlijk samen het team vormen. Voor de bewoner ligt dat heel anders dan hoe wij het georganiseerd hebben. Voor hem of haar maken ook familieleden en vrijwilligers daar ook deel van uit, niet alleen onze medewerkers. We zijn ook meer gaan kijken naar hoe we zelf onderling informatie uitwisselen en samenwerken. De bewoner mag geen last van hebben van hoe wij het achter de schermen geregeld hebben. Daar hebben we nu veel meer oog voor.”

Wat bewoners belangrijk vinden

Bij De Beuk wonen veertig cliënten met somatische problematiek. Allemaal hebben ze een eigen kamer en badkamer. Per groep van acht cliënten is er een huiskamer waar de bewoners samen eten en waar activiteiten plaatsvinden. “De nadruk is veel meer komen te liggen op welzijn en welbevinden,” vertelt Klaasje. “Vroeger was welzijn een aparte ‘poot’, iemand die kwam om activiteiten te doen. Nu is iedereen bezig met het welbevinden van de bewoner.

Nu is iedereen bezig met het welbevinden van de bewoner

Aandacht is daarin een belangrijke component. Iedereen wil gezien en gehoord worden, bij de dagelijkse gang van zaken betrokken zijn. Dat is in veel gevallen praktisch in te vullen. Zo koken we tegenwoordig samen op de groep. Naast de activiteit zelf, het samen bepalen wat er gegeten wordt en het samen bereiden, heeft het ook een groot sociaal aspect. Mensen maken binnen De Beuk nu echt onderdeel uit van een leefgemeenschap, als ze dat willen. En de familie doet daar aan mee wanneer ze willen en kunnen.”

Andere mix medewerkers, meer opleiden

Bij De Beuk kozen ze ervoor om de strikte schotten tussen functies in de organisatie voor een deel los te laten. Harinck: “We zien verzorging, woonondersteuning en begeleiding nu als een geheel. En dat betekent dat we ons er allemaal verantwoordelijk voor voelen. Elke medewerker heeft eigen verantwoordelijkheden, maar het doel is hetzelfde: bewoners een fijne dag bezorgen.” Harinck: “We trekken meer verpleegkundigen van niveau 4 en 5 aan. Mensen belanden immers vergeleken met vroeger met een steeds zwaardere zorgvraag in het verpleeghuis. Tegelijkertijd willen we verpleegkundigen juist ontlasten en zetten vaker woonassistenten in om activiteiten te organiseren. Die leiden we ook zelf op. We blijven op zoek naar nieuwe manieren om onze bewoners zo goed mogelijk te bedienen!”

Zelf aan de slag?

Zelf aan de slag? De verpleeghuiszorg verbeteren met meer kwaliteit van leven, en van zorg, voor bewoners? Wacht niet. Ga nu al zelf aan de slag met plussen.team.

Tekst: Paul van Bodengraven
Foto: Website Plussen

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)