Herziene versie van Handreiking Indicatieproces Kindzorg gepubliceerd

  • 20 april 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Kindzorg Thuis

V&VN Vrouw en Kind heeft samen met beroepsvereniging Kinderverpleegkunde.nl de Handreiking Indicatieproces Kindzorg (HIK) herzien. Het document, een beroepsnorm én een hulpmiddel voor kinderverpleegkundigen, werd in 2020 gepubliceerd om het inventariseren en organiseren van zorg voor kinderen te verbeteren. De handreiking is nu op een aantal punten verduidelijkt. “We hebben een grote stap gezet”, zegt Mariska Maat, voorzitter van V&VN Vrouw en Kind.

De afgelopen jaren is er gewerkt aan het eenduidig organiseren van de inventarisatie, indicatie en organisatie van kinderverpleegkundige zorg in de eigen leefomgeving voor de Zorgverzekeringswet. Maat: “Behalve de herziening van de handreiking, zijn er verschillende trainingen ontwikkeld. Kinderverpleegkundigen krijgen onder andere verdiepende informatie en handvatten aangeboden om kennis, kunde en verpleegkundig leiderschap te vergroten. Hoe inventariseer en organiseer je zorg? Daarnaast is er een toolbox samengesteld met praktische hulpmiddelen om een proces te doorlopen, zoals een zorgplan en vragenlijsten. Dit zorgt er allemaal voor dat kinderverpleegkundigen op een meer eenduidige manier indiceren.”

Na een enquête onder kinderverpleegkundigen over de HIK en gesprekken met beleidsmakers en zorgverzekeraars, vond deze week de afsluitende bijeenkomst met de samenwerkingspartners plaats. “We hebben alle betrokken partijen uitgenodigd om ze te informeren en met ze in gesprek te gaan over de herziening van de handreiking en de andere activiteiten”, zegt Maat, die trots is op de ontwikkelingen. “We hebben een grote stap gezet. Het is een proces dat tijd nodig heeft, maar we zien ook dat kinderverpleegkundigen nu meer op één lijn zitten als het gaat om indiceren.”

Ga naar de handreiking

Meer informatie over de toolbox en de trainingen vind je op de pagina van V&VN Vrouw en Kind en op de website van Kinderverpleegkunde.nl.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd