Heeft de wijkverpleging een ‘Hugo Borst’ nodig?

  • 19 oktober 2017
  • Blog/Vlog
  • M&G Wijkverpleegkundigen

Kunnen jullie aangeven hoe het komt dat Hugo Borst zoveel voor elkaar heeft kunnen krijgen voor de verpleeghuizen en dat op de wijkverpleging bezuinigd wordt?’ Samen met een collega en directeur mag ik vertellen over ons vak bij een bijeenkomst van de Raad van Bestuur van mijn organisatie. Ik geef aan me te verbazen dat Hugo Borst zoveel heeft bereikt voor de verpleeghuiszorg. Wie kunnen immers beter vertellen over ons vak dan verpleegkundigen en verzorgenden zelf.

De dagen erna denk ik na over dit fenomeen; waar zit de kracht van Hugo Borst? Hugo Borst was natuurlijk al bekend, hij had al een podium. Vanuit de ervaring met zijn moeder heeft hij de vinger op de zere plek gelegd. Knelpunten in de verpleeghuiszorg kregen een gezicht, het gezicht van mevrouw Borst. Hij reikte praktische oplossingen aan. Volgens mij was het vernieuwende, dat hij een duidelijk kader aangaf. De knelpunten waren niet nieuw, maar de oplossingen gaf hij in duidelijke aantallen en percentages. Zijn manifest werd breed gedragen.

Kijkend naar mijn vak, de wijkverpleging, weten wij wijkverpleegkundigen en verzorgenden heel goed waar de knelpunten zitten. We bespreken ze met onze leidinggevenden. Als ambassadeurs voor de wijkverpleegkundigen brengen we ze onder het voetlicht van politiek, verzekeraars, gemeenten, Zorginstituut en alle andere stakeholders. We zijn trots op ieder succes dat we bereiken, hoe klein ook.

"Wij weten heel goed waar de knelpunten zitten"

Daarnaast zijn we ook trots op ons vak. Gelukkig kan ik nog steeds vol overtuiging zeggen dat ik een prachtig vak heb. Van de berichten in de media krijg ik vaak een negatiever gevoel over mijn vak dan wat ik dagelijks op mijn werk ervaar. Natuurlijk voelen we ook in ons team de knelpunten, zoals deze in de media geschetst worden. Zetten we een tandje bij, om alle zorg te kunnen verlenen en al het werk af te kunnen krijgen tijdens piekmomenten.

En nu wordt er bezuinigd op de eerstelijnszorg, waar wijkverpleging onder valt. Politici, welke visie schuilt hierachter? Ik begrijp dat politiek Den Haag gemeenschapsgeld maar één keer uit kan geven. Echter, hoe valt de bezuiniging te rijmen met kortere ligduur in ziekenhuizen? Patiënten die van een specialistische verpleegafdeling, thuis de zorg krijgen van een generalistisch wijkverpleegkundig team. Dit vraagt een grotere capaciteit in de wijkverpleging.

Zijn we te bescheiden, door de knelpunten en mogelijke oplossingen alleen bespreekbaar te maken, blij te zijn met het kleine? Zijn we in staat net zo’n sterke vuist te maken als Hugo Borst deed voor de verpleeghuiszorg? Heeft de wijkverpleging ook een ‘Hugo Borst’ nodig? Ik denk dat we zelf onze ’Hugo Borst’ kunnen zijn.

"Loop een dag met ons mee"

Ministers en staatssecretaris van het ministerie van VWS, u bent verantwoordelijk voor de grote lijnen. Wij zien de grote lijnen, maar ook de vele gezichten van uw beleid. De effecten direct achter de voordeur van onze cliënten, de effecten op de dorpen en wijken waar we werken. Maar ook de effecten voor onze beroepsgroep, op het imago van ons beroep, de in- en uitstroom van nieuwe collega’s.

Loop een dag met ons mee. Kijk mee naar onze dagelijkse werkzaamheden, ervaar de directe effecten van uw beleid. Kijk mee wat we de afgelopen jaren bereikt hebben. Hoe dit past binnen het beleid dat eerder is uitgezet: kortere ligduur in het ziekenhuis, langer thuis wonen. Zelfstandig als het kan, met ondersteuning waar het moet.

Ondersteun ons deze kwaliteitsslag voort te zetten. Alleen dan kunnen we goede zorg in de thuissituatie verlenen aan de oudere cliënten, die met steeds meer complexere ondersteuningsvragen langer thuis wonen. Aan de cliënten die eerder thuiskomen uit het ziekenhuis, zodat de ziekenhuizen weer andere patiënten kunnen behandelen. Preventief zorg dragen voor bewoners van onze wijken. Alleen dan kunnen we samen onze maatschappelijke taak vervullen: Kwalitatief goede, betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland, nu en in de toekomst!

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.