Hart onder de riem voor wie in het verpleeghuis werkt!

  • 1 juli 2019
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verzorgende zit naast een cliënt op het bed

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) komt met goed nieuws voor verzorgenden en verpleegkundigen die in een verpleeghuis werken: in ongeveer driekwart van alle verpleeghuizen ervaren cliënten nabijheid, geborgenheid, vertrouwen, begrip en respect van zorgmedewerkers. Tegelijkertijd ziet de Inspectie dat het een hele klus is om ondanks de personeelstekorten goede zorg te blijven bieden. Één van de conclusies is dat er ‘niet voldoende of niet voldoende deskundige zorgmedewerkers zijn in verhouding tot de zorgvraag van cliënten’.

De Inspectie bezoekt de komende jaren alle verpleeghuizen om te toetsen hoe de kwaliteit van zorg is. Uitgangspunt is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, onderverdeeld in 3 thema’s: aandacht voor persoonsgerichte zorg, werken aan voldoende en deskundige zorgmedewerkers en sturing op kwaliteit en veiligheid.

Persoonsgerichte zorg

Bij het grootste deel van de bezochte zorgorganisaties hebben cliënten waar mogelijk zelf de regie, kennen zorgmedewerkers zijn of haar wensen en ervaren cliënten nabijheid, vertrouwen en respect. Verpleeghuizen die nog niet voldoende scoren op dit onderwerp kunnen leren van de collega-organisaties waar persoonsgerichte zorg al de dagelijkse praktijk is.

Veilige cultuur nodig

Daar staat tegenover – zo schrijft de Inspectie – dat in veel verpleeghuizen niet voldoende of niet voldoende deskundige zorgmedewerkers beschikbaar zijn in verhouding tot de zorgvraag van bewoners. Ook het sturen op kwaliteit en veiligheid kan soms beter; de Inspectie vindt het belangrijk dat er na een incident verbetermaatregelen worden genomen; dan worden zorgmedewerkers in staat gesteld om steeds betere zorg te bieden. Ook vindt de Inspectie dat het de taak is van een bestuurder om te zorgen voor een veilige cultuur, waarin zorgmedewerkers open kunnen zijn over twijfels en dilemma’s. Alleen zo kan iedereen binnen de zorgorganisatie leren van elkaar, schrijft de Inspectie.

Inspectie al op bezoek gehad?

Er zijn inmiddels 300 verpleeghuiszorgorganisaties door heel Nederland bezocht. Op deze website zijn de landelijke resultaten te zien van deze toezichtbezoeken, daarnaast is op de site van de inspectie op een overzichtskaart te zien welke instellingen er bezocht zijn en wat de bevindingen van de inspectie op deze locaties waren.

Vanaf begin 2020 kun je reageren op berichten via het nieuwe verenigingsplatform van V&VN. Wil je nu al een reactie kwijt? Praat mee op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)