Handtekening onder gewijzigd zorgplan niet meer nodig

  • 22 mei 2018
  • Nieuwsbericht
  • Overbodige zorg
  • V&VN Algemeen
Handtekening

Bij iedere kleine wijziging in het zorgplan moet de cliënt het zorgplan opnieuw ondertekenen. Dus: plan voor de cliënt uitprinten, meenemen, eraan denken het te laten ondertekenen, het ondertekende plan op kantoor inscannen en als attachment aan het ECD hangen. Kan dit niet anders? Het staat haaks op de vertrouwensrelatie met de cliënt. Dit was een noodkreet van een wijkverpleegkundige tijdens de V&VN actiedag #meerzorgminderpapier. Ook in het verpleeghuis speelt deze ergernis. Gelukkig is er goed nieuws: het hoeft niet meer!

De eis van een handtekening onder ieder (gewijzigd) zorgplan staat in de Algemene Leveringsvoorwaarden van Actiz en BTN. Op dit moment worden die leveringsvoorwaarden herzien en dit specifieke punt gaat eruit. Suzanne Veen, beleidsmedewerker bij BTN: ‘Rond de zomer worden de nieuwe voorwaarden verwacht, die gelden voor zowel de wijkverpleging als het verpleeghuis. Door het schrappen van dit specifieke punt hoop ik dat we een bijdrage leveren aan het verminderen van de lasten voor de professional, maar ook voor de cliënt.’

Betrek je de cliënt bij het zorgplan?

Waar ging de handtekening onder het zorgplan om? Die handtekening is om te laten zien dat de cliënt betrokken is bij het opstellen van het zorgplan. Dat het zorgplan in samenspraak tot stand is gekomen. Dit is ook op andere manieren te zien, bijvoorbeeld in de manier van rapporteren: met meneer heb ik de voor- en nadelen besproken van…; in overleg met echtgenoot van mevrouw gaan we nu X in plaats van Y; mevrouw was het niet eens met mijn argumenten, we hebben afgesproken er volgende week nog eens op terug te komen... enzovoort. Ook kan uit beleid of inhoud van scholingen blijken dat overleggen en evalueren met de cliënt (en mantelzorgers) in jullie werkwijze geborgd is.

Goed nieuws!

Wijkverpleegkundige Yvette Bezemer is blij met de afschaffing: ‘Ik ga mijn collega’s heel blij maken met dit mooie nieuws! Het kon gebeuren dat een zorgplan twee of drie keer per week moest worden aangepast, omdat de situatie bij de cliënt zo snel verandert. Niemand wordt blij van de tijd die dit kost, even los van haperende Wifi of andere ICT perikelen.’

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!