Handreiking: onder deze voorwaarden kunnen 25 verpleeghuizen weer bezoek ontvangen

  • 8 mei 2020
  • Nieuwsbericht
  • Coronavirus
  • V&VN Algemeen
Bezoekregeling Handreiking

De eerste stap in een versoepeling van de bezoekregeling voor verpleeghuizen is gezet. Vanaf 11 mei wordt in 25 verpleeghuizen onder strikte voorwaarden de bezoekregeling versoepeld. V&VN werkte samen met ActiZ en andere partijen aan de ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in coronatijd’. Daarin staan de randvoorwaarden beschreven. Ook helpt het de verpleeghuizen om tot een eigen plan te komen voor de aangepaste bezoekregeling.

Bekijk de handreiking

25 verpleeghuizen

Sinds 20 maart geldt een bezoekverbod in de verpleeghuizen om de kwetsbare bewoners te beschermen tegen het coronavirus. Vanaf 11 mei mogen de bewoners van 25 verpleeghuizen onder strikte voorwaarden bezoek ontvangen. Per GGD-regio zal één verpleeghuislocatie worden aangewezen door de directeur Publieke Gezondheid van de betreffende GGD-regio.
Conny van Velden, bestuurder V&VN, is blij dat de deuren van een aantal verpleeghuizen weer een klein stukje opengaan. Ze prijst de samenwerking bij het maken van deze handreiking voor verpleeghuizen: "Van verzorgende, verpleegkundige of bewoner, tot werkgever, arts of mantelzorger: iedereen die bij de versoepelde bezoekregeling is betrokken, is vertegenwoordigd bij het maken van deze handreiking. We vertellen één verhaal: zo gaan we het aanpakken."

Strikte voorwaarden

Alleen verpleeghuislocaties die vrij zijn van besmettingen komen in aanmerking voor het versoepelen van de bezoekregeling. In deze verpleeghuislocaties mogen bewoners één bezoeker ontvangen. De voorwaarden voor verpleeghuizen bestaan naast coronamaatregelen en professionele hygiënemaatregelen onder meer uit: voldoende testcapaciteit, voldoende beschermende middelen, voldoende en deskundig personeel en de afspraken over frequentie en duur van het bezoek. Er moet ook een plan zijn hoe het geregeld wordt op de locatie: wie ontvangt de bezoekers, wie registreert ze, wie maakt de afspraken met bewoners en naasten. Elk verpleeghuis werkt zelf de bezoekregeling uit. Dit gebeurt in samenspraak met de cliëntenraad, ondernemersraad, VAR/PAR en de regiebehandelaar.

Bezoekprotocol

In de handreiking worden ook de uitgangspunten voor het bezoekprotocol beschreven. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen bewoners die goed te instrueren zijn over hygiënemaatregelen en begrijpen wat een coronabesmetting voor hen kan betekenen, en bewoners die minder goed in staat zijn om dat zelf te bepalen. Ook mag de keuze van de bewoner om bezoek te ontvangen nooit ten koste gaan van de veiligheid van de andere bewoners.
Het bezoekprotocol beschrijft aan welke voorwaarden je als bewoner, bezoeker, zorgprofessional en organisatie moet voldoen. Als zorgprofessional ken je bijvoorbeeld de RIVM-richtlijnen, het behandeladvies van Verenso, instrueer je bezoekers volgens een vaste instructie en kun je een professionele afweging maken over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Van bezoekers wordt verwacht dat zij thuis blijven bij ziekteverschijnselen, hygiënemaatregelen in acht nemen en een checklist over hun gezondheid invullen.

Moeilijke gesprekken

Als zorgprofessional ben je gewend om af en toe een moeilijk gesprek te voeren. Maar met een strikte bezoekregeling bestaat de kans dat er wrijving ontstaat in gesprekken met bewoners of hun naasten. In de handreiking is daarom opgenomen dat zorgprofessionals die deze gesprekken voeren ondersteund worden en terug kunnen vallen op leidinggevenden en regiebehandelaren. Ook buiten kantoortijden word je ondersteund als er problemen zijn.

Werkt het in de praktijk?

De 25 locaties worden de komende weken goed in de gaten gehouden. In de handreiking wordt beschreven waar de verpleeghuizen op worden gemonitord. Wanneer blijkt dat verpleeghuizen de bezoekregeling niet kunnen handhaven in de praktijk of als er een toename van coronabesmettingen volgt, wordt de bezoekregeling aangepast. In alle andere verpleeghuizen en kleinschalige woonvoorzieningen in het land zal het bezoekverbod vooralsnog van kracht blijven.

De ‘Handreiking voor bezoekbeleid verpleeghuizen in coronatijd’ is een samenwerking van ActiZ, Alzheimer Nederland, LOC, V&VN, Verenso en Zorgthuisnl.  

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)