Handboek beschikbaar voor indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg

  • 1 november 2018
  • Nieuwsbericht
  • Richtlijnen en protocollen
  • V&VN Algemeen
Verpleeghuis_verzorgende en oudere dame

Dit najaar worden in alle verpleeghuizen de nieuwe indicatoren basisveiligheid uitgevraagd. De nieuwe compacte set indicatoren sluit aan op de visie van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: zij is bedoeld om multidisciplinaire teams te helpen leren en verbeteren. Verenso en V&VN werkten samen aan de set. Het handboek wat daarbij hoort is klaar.

De indicatoren basisveiligheid voor meetjaar 2018 gaan in op vier thema’s: decubituspreventie, medicatieveiligheid, advance care planning en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. Samen met verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en andere professionals werkzaam in de verpleeghuissector is gewerkt aan deze set indicatoren. Bij de ontwikkeling stond voorop dat ze leren en verbeteren op de werkvloer mogelijk moeten maken, dat ze zo min mogelijk extra administratieve lasten mogen opleveren en dat ze zijn bruikbaar moeten zijn voor risico gestuurd toezicht door de Inspectie.

Handboek

De indicatoren basisveiligheid worden gemeten in november en december 2018. Door Verenso, V&VN, ActiZ en Zorgthuisnl is een handboek opgesteld om professionals en zorgaanbieders bij de meting te ondersteunen.

Terugkoppeling aan professionals

De uitkomsten van de metingen zijn input voor het gesprek over kwaliteit in multidisciplinaire teams. Terugkoppeling naar de teams op afdelingsniveau vindt plaats binnen zes weken. Organisaties die meedoen aan de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen kunnen via hun dashboard de afdelingsinformatie direct ophalen. Via de portal van de zorgaanbieder is dit voor meetjaar 2018 niet mogelijk.

Veel verpleeghuizen hebben al een werkwijze voor teams om met informatie uit indicatoren en cliënttevredenheidsonderzoeken te leren en verbeteren. Op www.waardigheidentrots.nl zijn daarvan goede voorbeelden te vinden. Verenso en V&VN onderzoeken of aanvullend nog een tool nodig is om te ondersteunen bij de terugkoppeling van gegevens aan de teams.

 

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Word net als Esmee lid van V&VN. Kom op voor jouw beroep!