Goede afspraken over arbeidsvoorwaarden zijn in alle sectoren nodig

  • 26 juni 2023
  • Nieuwsbericht
  • V&VN Algemeen
Verzorgenden Luisterend In Overleg Of Overdracht

Voor zorgprofessionals in de verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg is een nieuw cao-akkoord gesloten. Daarin staat dat de lonen van de zorgmedewerkers dit jaar en volgend jaar verhoogd worden. V&VN-voorzitter Bianca Buurman is blij dat - na het eerdere cao-akkoord in de ziekenhuizen - voor weer drie sectoren verbeteringen worden doorgevoerd. “Het is cruciaal dat er goede afspraken over beloning worden gemaakt. Maar het is van belang dat er in álle sectoren sprake is van een ruimhartige loonontwikkeling.”

Daarmee doelt Buurman bijvoorbeeld op de zorgprofessionals in de gehandicaptenzorg waar de onderhandelingen voor betere cao-voorwaardes nog lopen. “Ook in de gehandicaptenzorg is het personeelstekort en -verloop groot. Betere arbeidsvoorwaarden maken het aantrekkelijk om in die sector te (blijven) werken.” Voor de GGZ zijn eerder in de maand juni aanvullende afspraken gemaakt vanwege de inflatie.

De nieuwe cao voor medewerkers in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg geldt voor 450.000 personen. Naast de loonsverhoging zijn er ook andere verbeteringen. Ook hebben de vakbonden en werkgevers afgesproken dat personeel in vaste dienst voorrang op zzp’ers krijgt bij de invulling van roosters. Buurman: “Continuïteit is belangrijk in de thuiszorg, wijk en verpleeghuiszorg. Cliënten vinden het fijn om dezelfde gezichten te zien. Laat onverlet dat het fijn is dat zzp’ers een belangrijke bijdrage leveren en soms heel goed urgente zorgvragen oplossen.”

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)

Gerelateerd