Goed werkgeverschap cruciaal voor gezonde arbeidsmarkt zorg

  • 7 december 2017
  • Nieuwsbericht
  • Personeelstekort
  • V&VN Algemeen
Verpleeghuis_cliënten_vriendschap

<strong>In Den Haag trokken Tweede Kamerleden en de beide ministers van VWS, Hugo de Jonge en Bruno Bruins vandaag vier uur uit om het belangrijkste probleem van dit moment in de gezondheidszorg te bespreken; de personeelstekorten. In deze kabinetsperiode zijn er zo’n 100.000 extra mensen nodig in de zorg. Tijdens dit Algemeen Overleg over de arbeidsmarkt in de zorg benadrukte de minister het belang van strategisch personeelsbeleid en goed werkgeverschap.

Dat sluit volledig aan bij de uitkomsten van het onderzoek dat Bureau Berenschot uitvoerde in opdracht van V&VN ‘Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt in de zorg!’. Minister De Jonge heeft oog voor de problemen in de zorg. Hij wil de arbeidsmarktagenda ‘Aan het werk voor ouderen’ dan ook verbreden naar alle sectoren. Hij vindt dat verpleegkundigen en verzorgenden, via V&VN, betrokken moeten worden bij deze agenda: zowel landelijk als op regionaal niveau. Want concrete plannen voor de arbeidsmarkt moeten volgens de minister op regionaal niveau worden uitgewerkt. Begin volgend jaar komt er meer duidelijkheid over de nationale arbeidsmarktagenda. Dan weten we ook hoeveel geld hiervoor wordt uitgetrokken.

Tekort aan stageplaatsen

De studentenstop bij 11 van de 17 HBO-V opleidingen roept bij de Kamerleden vragen op. Ook maken zij zich zorgen over het studierendement van 55 procent (45 procent van de studenten haalt het diploma dus niet). De minister heeft begrip voor de opleidingen: er is een grote toestroom van studenten, terwijl het aantal stageplaatsen niet stijgt. Ook een gemiddeld studierendement vindt deze minister niet zo schokkend: “Er zijn hogescholen in andere bedrijfstakken die het slechter doen”. V&VN pleit voor het volledig afschaffen van de numerus fixus regeling en voor het regionaal samenwerken om voldoende stageplaatsen te creëren.

Er komt zeer waarschijnlijk nog voor het eind van dit jaar een vervolg op het overleg van vandaag: dan komt de volledige Tweede Kamer bijeen om te stemmen over moties die de verschillende partijen kunnen indienen over de personeelstekorten in de zorg.

Terugdringen regeldruk

Uit de ledenraadpleging van V&VN over werkdruk, bleek dat verminderen van de registratiedruk op korte termijn een goede manier is om meer tijd te winnen voor de zorg. Tijdens het overleg vandaag, sprak de minister zich lovend uit over de V&VN actiedag #meerzorgminderpapier (op 20 november). Bij de actie zijn veel voorbeelden van onnodige administratie opgehaald. De 5 minutenregistratie bijvoorbeeld, waarvoor geen landelijke verplichting bestaat, maar die volgens de minister nog wel tussen de oren zit bij werkgevers en werknemers. “Daarnaast kom ik veel regels tegen waarvan de oorsprong en reden niet bekend zijn. In feite kun je zeggen ‘we gaan dus regels schrappen die helemaal niet bestaan’.” De minister komt in het voorjaar van 2018 met een concreet plan voor het verminderen van de regeldruk. D66 vraagt de minister om niet met een plan te komen, maar met een concrete lijst van regels die geschrapt kunnen worden.

Dit nieuwsartikel is per december 2019 overgeplaatst van de oude website van V&VN naar de vernieuwde website. Eerder geplaatste reacties komen hiermee te vervallen. Wil je reageren op dit artikel? Praat verder op social media.

Word lid en praat mee!

Samen met 105.000 leden maken we ons als beroepsvereniging sterk voor professionalisering van de beroepen verpleegkundige, verzorgende en verpleegkundig specialist. Leden horen, zien en helpen; dat is waar we als V&VN voor staan. Wil jij invloed hebben op hoe jouw beroep zich ontwikkelt? Word lid van V&VN.

Ontwerp Zonder Titel (15)